Sökning: "Kapitalbudgeteringsprocess"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Kapitalbudgeteringsprocess.

  1. 1. Kapitalbudgeteringsprocessen i praktiken En fallstudie om hur ett företag arbetar med kvantitativa metoder och kvalitativa aspekter

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Olof Hansson Linde; Viktor Sjöstedt; [2020-07-01]
    Nyckelord :Kapitalbudgeteringsprocess; kvantitativa metoder; kvalitativa aspekter; lönsamhet; risk; centralisering; fokus; integration; finansiell; investeringar;

    Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion : Kapitalbudgeteringsprocessen är oerhört viktig förföretag. Varje år spenderar företag betydande summor på investeringar. För att fatta beslutgällande dessa har alla företag en kapitalbudgeteringsprocess där det ingår kvantitativametoder och kvalitativa aspekter. LÄS MER