Sökning: "Kapitalflöden"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet Kapitalflöden.

 1. 1. ESG-betygs inverkan på riskjusterad avkastning : En granskning av finansiella bolag i norden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Antti Åman; Toni Åman; [2020]
  Nyckelord :ESG; Carhart four-factor model; efficient market hypothesis; CSR; sustainable investing; ESG; Carharts fyrfaktormodell; effektiva marknadshypotesen; CSR; hållbart investerande;

  Sammanfattning : Syfte: Företagens påverkan på samhället kopplat till ansvarsfulla investeringar är inget nytt. De senaste årens ökade kapitalflöden från en bred samling investerare mot hållbara investeringar leder fram till den här studiens syfte: Syftet med uppsatsen är att genom en uppdelning av nordiska finansiella bolag i portföljer utifrån ESG-betyg undersöka om ESG-betyget påverkar den riskjusterade avkastningen i de olika portföljerna. LÄS MER

 2. 2. Investeringsfonders påverkan på hållbara bolags marknadsvärdering

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Gustav Ahlström; Martin Ericson; [2020]
  Nyckelord :hållbara investeringar; ESG; investeringsfond; aktievärdering; nyckeltal;

  Sammanfattning : Sustainable investments have without doubt grown rapidly the last few years. Stock funds have recently implemented sustainability into their investments decisions and reallocated their assets from fossil assets to more green and sustainable choices. LÄS MER

 3. 3. Modelling management fees of mutual funds using multiple linearregression

  Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :David Hallberg; Erik Renström; [2017]
  Nyckelord :Mutual fund; management fee; regression analysis; market structure; changes in assets under management; standard deviation; tracking error; Fonder; förvaltningsavgift; regressionsanalys; marknadsstruktur; förändringar i kapital; standardavvikelse; spårningsfel.;

  Sammanfattning : This paper seeks to investigate whether management fees, set by mutual funds, rely on a set of explanatory variables. The study includes equity, bond, and money market funds, all investing in securities registered in Sweden. LÄS MER

 4. 4. Hållbara Investeringar: Ett Vinnande Koncept? : En kvantitativ studie om sambandet mellan hållbarhet och fondavgifter.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Linnea Brännström; Matilda Åberg; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Klimatförändringar, oetiskt förfarande och social ansvarslöshet bidrar till en sämre värld och visar vikten av att arbeta för ett hållbart samhälle. En essentiell faktor för ändamålet är att styra kapitalflöden till hållbara verksamheter. LÄS MER

 5. 5. Private Equity: En bransch i förändring : Hur ökad efterfrågan från investerare och växande kapitalinflöde påverkar svenska

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Sebastian Süllmann; Henri Sylvestén; [2017]
  Nyckelord :Private Equity; Excess Liquidity; Limited Partners; General Partners; Capital Flows; Business Valuation; Private Equity; likviditetsöverskott; Limited Partners; General Partners kapitalflöden; bolagsvärderingar;

  Sammanfattning : Background: This paper examines contemporary changes and challenges within the Swedish private equity industry and reasons of their existence. Our research stems from the past years’ industry reports pointing out substantial inflows of capital on financial markets as one of the drivers behind high valuations and extended holding periods. LÄS MER