Sökning: "Kapitalism."

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade ordet Kapitalism..

 1. 1. Systembolagets kommunikation i reklamfilmer -En multimodal kritisk diskursanalys av Systembolagets reklamfilmer

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Moa Lindmark; [2019]
  Nyckelord :Kvalitativ forskning; multimodal kritisk diskursanalys; socialsemiotik; social marknadsföring; reklamfilmer; Systembolaget; samhällsuppdrag;

  Sammanfattning : Den här studien syftar till att granska vad Systembolaget förmedlar i sina reklamfilmer och hur det förmedlas. Genom en kvalitativ utgångspunkt, den multimodala kritiska diskursanalysen och semiotiska resurser urskiljs dolda budskap i reklamfilmerna. LÄS MER

 2. 2. Medborgarfabriken: produktionen av den (o)hållbara samhällsmedborgaren i den svenska skolan?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi; Lunds universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Sara Nylander; [2019]
  Nyckelord :Skola; nyliberala värden; hållbar utveckling; diskurs; makt; Social Sciences;

  Sammanfattning : Vi står kanske inför en av vår tids största samhällsutmaningar då forskare menar att vi är på väg att möta den sjätte massutrotningen. Kontinuerligt rapporteras det om hur djurbestånd dör ut och om diverse klimatkatastrofer vilket till stor del beror på mänsklig aktivitet. LÄS MER

 3. 3. Glossier : en fallstudie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för digitala kulturer

  Författare :Rebecka Engstrand; [2019]
  Nyckelord :beauty industry; charismatic capitalism; Consumption; marketing; Digitalization; Glossier; prosumer; user generated content; Online-to-Offline marketing; social media användare genererat innehåll; Digitaliseringen; Karismatiska kapitalism Konsumtion; marknadsföring; prosument; Online-to-Offline marknadsföring skönhetsindustrin; sociala media; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to provide the reader with knowledge of how the beauty industry is affected by digitalization, especially concerning marketing strategies and consumption practices. This thesis performs a case study of the company Glossier in order to examine what strategies they use to market and sell their products. LÄS MER

 4. 4. There is No Alternative: A Symbolic Interactionist Account of Swedish Climate Activists

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologi; Lunds universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Kristoffer Berglund; [2019]
  Nyckelord :climate change; climate activism; symbolic interactionism; sociology of emotions; climate anxiety; environmentalism; social psychology; Social Sciences;

  Sammanfattning : Today, a climate crisis is immanent. In this thesis I have conducted nine semi-structured interviews with Swedish climate activists. LÄS MER

 5. 5. Bakbunden frälsning : en kritisk analys av det politiska frälsningsbegreppets predikament i moderniteten

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Rebecca Klitgaard Nelsson; [2019]
  Nyckelord :Soteriology; Critical Theory; Liberation Theology; Modernity; Theodor W. Adorno; Wendy Brown; Gustavo Gutiérrez; Dorothee Soelle; Leonardo Boff; Clodovis Boff; Political Theology; Salvation; Capitalism.; Soteriologi; Kritisk teori; Befrielseteologi; Modernitet; Theodor W. Adorno; Wendy Brown; Gustavo Gutiérrez; Dorothee Sölle; Leonardo Boff; Clodovis Boff; Politisk teologi; Frälsning; Kapitalism.;

  Sammanfattning : This thesis explores the ideological underpinnings of political soteriological discourse. Through analyzing key texts in liberation theology, using critical theorists such as Theodor W. LÄS MER