Sökning: "Kapitalism"

Visar resultat 1 - 5 av 97 uppsatser innehållade ordet Kapitalism.

 1. 1. Döden lockar med färgrika drömmar : Kapitalistisk realism i The Road och Another Now

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Peter Eriksson; Elliot Burman; [2024]
  Nyckelord :The Road; Cormac McCarthy; Another Now; Yanis Varouvakis; capitalism; capitalist realism; neoliberalism; end of history; future; hope; ideology; marxism; utopianism; utopia; dystopia; optical democracy; Ernst Bloch; Fredric Jameson; postmodernism; post-apocalyptic; The Road; Another Now; Cormac McCarthy; Gianis Varoufakis; kapitalism; kapitalistisk realism; nyliberlism; historiens slut; framtid; hopp; ideologi; marxism; utopianism; utopi; dystopi; optisk demokrati; Ernst Bloch; Fredric Jameson; postmodernism; postapokalyptisk;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöker vi hur kapitalistisk realism, så som formulerat av Mark Fisher, uttrycks i två samtida romaner: The Road (2006) av Cormac McCarthy och Another Now (2021) av Gianis Varoufakis. Vi undersöker även romanernas relation till hopp och använder Ernst Blochs idéer i ämnet. LÄS MER

 2. 2. Sociala helheter och sociala praktiker : att kunna delta i den sociala världen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Filosofiska institutionen

  Författare :Nathan Carlshamre; [2024]
  Nyckelord :social ontology; opaque social facts; Amie Thomasson; John Searle; Åsa Burman; Robert B. Brandom; power; deontology; status functions; Miranda Fricker; holism; social wholes; economic class; capitalism; racism; social ontologi; opaka sociala fakta; Amie Thomasson; John Searle; Åsa Burman; Robert B. Brandom; makt; deontologi; statusfunktioner; Miranda Fricker; holism; sociala helheter; ekonomisk klass; kapitalism; rasism;

  Sammanfattning : In this essay I attempt to show that both the weak interpretation and the strong interpretation of what John Searle calls the principle of self–referentiality for social phenomena should be abandoned. This, I argue, is because they give rise to what I, following Burman (2023), call ”location problems” for opaque social phenomena and for social wholes, as well as a faulty understanding of social power. LÄS MER

 3. 3. PÅ SPANING EFTER STATEN: Mot en demystifiering av staten i förståelsen av samhället

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Olle Lindahl; [2023-06-14]
  Nyckelord :Statsteori; Strategisk-relationell ansats; Marxism; Socialdemokrati; Kapitalism; Arbetsmarknad; Kritisk teori;

  Sammanfattning : Syfte: Uppsatsen syfte är att besvara hur det marxistiska statsteoretiska forskningsfältet kan generera perspektiv som berikar vår samtida förståelse av samhället. Teori: Studiens teoretiska ambition och gärning är situerad i den marxistiskt sprungna tanketradition som befattar sig med staten och i synnerhet statsmakt. LÄS MER

 4. 4. Elbilen och den gröna marknadsföringsparadoxen : En kritisk multimodal diskursanalys av elbilsreklam

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Ida Eriksson; [2023]
  Nyckelord :Electric vehicles; Car commercials; Green capitalism; Green marketing; Multimodal discourse analysis; Environmental Communication; Elbilar; Bilreklam; Grön kapitalism; Grön marknadsföring; Multimodal diskursanalys; Miljökommunikation;

  Sammanfattning : Hur bidrar reklamfilmer till att producera och reproducera klimatdiskurser i samhället? Genom att undersöka tre svenska reklamfilmer som marknadsför elbilar syftar studien till att öka förståelsen för hur reklam samspelar med allmänhetens åsikter om miljöfrågor. De aktuella bilmärkena är Kia, Volkswagen och Volvo. LÄS MER

 5. 5. Monument för skiften

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Daniel Olsson; [2023]
  Nyckelord :Estetik; tektonik; cirkulär ekonomi; monument; sekulär tro.; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Detta examensarbete undersöker estetiska värden i arkitektur inom ramarna för cirkulär ekonomi och design. Vad som blir värdefullt när ett samhälle skiftar från vår tids globala kapitalism till ett system där evig tillväxt ersätts av ett resilient system som arbetar inom gränserna för planetens resurser. LÄS MER