Sökning: "Kapitalist"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Kapitalist.

 1. 1. Sites of Encounter : Engagement Potentials and Considerations for Encompassing Respect

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Andreas Almqvist; [2019]
  Nyckelord :sites of encounter; placemaking; public; collocated; social interaction design; research through design;

  Sammanfattning : In this work, I address challenges of situated alienation from people and place. Using interaction design for placemaking, light is shed on a design space of social places with opportunities for planned and spontaneous activities to be done alone, with known people or with strangers. LÄS MER

 2. 2. Partnervalet i uppmärksamhetsekonomin, en kvalitativ studie av Tinder

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Malte Just; [2018]
  Nyckelord :Tinder uppmärksamhetsekonomi exploatering själv-varufiering; Social Sciences;

  Sammanfattning : Följande uppsats är en kvalitativ studie vars syfte är att undersöka Tinder och Tinder-användares upplevelser. De övergripande frågorna som önskas besvaras är: Vad händer när människor söker kärleks- och sexpartners via en plattform som Tinder? Hur påverkar detta användarnas intentioner, känslor och förståelse? Mitt tillvägagångssätt har varit en kombination av kvalitativa metoder däribland intervjuer och diskussionsforum på nätet. LÄS MER

 3. 3. Värre är det med pengarna: En undersökning av brev skrivna av två kapitalister under 1870-talet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Roger Borg; [2012]
  Nyckelord :Marx; Junior; Kapitalism; Rudolf Fredrik Berg; Kapitalist; Kapital; Frans Henrik Kockum Jr; Marxism; Varufetischism; Patriarkalism; Teknik; Genus; Brev; 1870-tal; 1800-tal; History and Archaeology;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. SMICKRANDE KAPITALIST ELLER SANN IDEALIST? Företags sociala ansvar i årsredovisningen

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Carl Bengtsson; Judith Wolst; [2006]
  Nyckelord :Corporate Social Responsiblity; Årsredovisning; Socialt ansvar; Legitimitetsteori; Intressentteori; Corporate Social Performance; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka hur svenska börsnoterade företag redogör för sitt sociala ansvar i årsredovisningar. Metod: Denna uppsats utgår från en kvalitativ metod. Vi har valt att göra en innehållsanalys för att strukturera det material som företag ger oss angående deras sociala ansvar. LÄS MER