Sökning: "Kapitalmarknaden"

Visar resultat 1 - 5 av 136 uppsatser innehållade ordet Kapitalmarknaden.

 1. 1. Värdesätts företags rapporterade hållbarhetsinformation mer eller mindre av investerare, efter att den blivit lagstadgad?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Eva-Maria Johansson; Ann-Louise Larsson; [2021]
  Nyckelord :Sustainability; sustainability performance; ESG; ESG rating; value relevance; statutory sustainability reporting; sustainability report; Hållbarhet; hållbarhetsprestanda; ESG; ESG-betyg; värderelevans; lagstadgad hållbarhetsrapportering; hållbarhetsrapport;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Titel: Värdesätts företags rapporterade hållbarhetsinformation mer eller mindre av investerare, efter att den blivit lagstadgad?  Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi  Författare: Eva-Maria Johansson och Ann-Louise Larsson  Handledare: Jan Svanberg  Datum: 2021 – januari  Syfte: Företags hållbarhetsredovisning och nyttan med den för investerare, har under många år varit ett aktuellt ämne inom företagsekonomisk forskning. Flertalet tidigare studier har undersökt hur företags hållbarhetsredovisning påverkar hur ett företag värderas av investerare på kapitalmarknaden. LÄS MER

 2. 2. Olagligt eller bara dåliga affärer? - En bevisrättslig studie om överprissättning som förtäckt ekonomisk brottslighet på kapitalmarknaden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Lovisa Sidén; [2020]
  Nyckelord :Straffrätt; Criminal law; Rättsekonomi; Law and economics; Bevisvärdering; Värdepappersrätt; Kapitalmarknaden; Värdepapper; Nationalekonomi; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Kapitalmarknaden lockar många investerare då marknaden historiskt sett lämnat hög avkastning på investerat kapital. För dem som saknar kunskap att bedöma vilken investering som troligtvis kommer ge hög avkastning, finns möjligheten att uppdra åt en kapitalförvaltare att göra dessa bedömningar. LÄS MER

 3. 3. INSIDERS PÅVERKAN PÅ MARKNADENS OROLIGHET : En händelsestudie om insiderhandels effekt på volatilitet på Stockholmsbörsen

  Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Filip Carlsson; Gustav Magnusson; [2020]
  Nyckelord :Insiderhandel; insynshandel; volatilitet; händelsestudie; signalteorin;

  Sammanfattning : Det har sedan långt tillbaka genomförts omfattande forskning om insynspersoner möjlighet till abnormal avkastning. Här pekar majoriteten av tidigare studier mot att det är möjligt. LÄS MER

 4. 4. Den digitala rådgivaren - En tvärsnittsstudie om sparrobotens etablering på den svenska kapitalmarknaden

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS); Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Holger Lindh; Victor Sköld; [2020]
  Nyckelord :Sparrobotar; FinTech; Finansiell rådgivning; Digitalisering;

  Sammanfattning : Studiens mål är att besvara hur introduktionen av sparrobotar kommer att påverka den svenska kapitalmarknaden samt undersöka vad svenska individer har för syn på tjänsten. För att kunna besvara forskningsfrågorna har tre olika metoder använts. LÄS MER

 5. 5. Finansieringsstrategier för tillväxt inom segmentet samhällsfastigheter : En studie av de svenska samhällsfastighetsbolagen

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Disa Lindbohm; [2020]
  Nyckelord :Corporate finance; Capital structure; Public properties; Capital markets; Expansion; Företagsfinansiering; Kapitalstruktur; Samhällsfastigheter; Kapitalmarknaden; Expansion;

  Sammanfattning : Intresset för samhällsfastighetssegmentet har ökat kraftigt de senaste åren. På grund av den demografiska utvecklingen i Sverige har behovet av bland annat äldreboenden, skolor och vårdfastigheter blivit allt större. LÄS MER