Sökning: "Kapitalstöd"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Kapitalstöd.

 1. 1. The Support of Incubator and Accelerator Programs in the Entrepreneurial Ecosystem with COVID-19 : A Collective Case Study for Germany

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Leonie Maurer; Frederik Nagel; [2021]
  Nyckelord :Incubator; Accelerator; COVID-19; Support System; Entrepreneurial Ecosystem; Inkubator; accelerator; COVID-19; stödsystem; enterpenörellt ekosystem;

  Sammanfattning : The aim of this thesis paper is to analyse the support of incubator and accelerator programs inthe German entrepreneurial ecosystem with the impact of COVID-19. Incubator and accelerator programs have been established across multiple innovation hubs worldwide over the last decade. LÄS MER

 2. 2. Born Globals och inhemskt exportstöd : En kvantitativ undersökning av etablerade svenska Born Globals

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Eva Forinder; Therese Tang; [2014]
  Nyckelord :Born Globals; Exportstöd; Nätverksstöd; Marknadsföringsstöd; Kapitalstöd; Inhemska hinder;

  Sammanfattning : Nya förutsättningar på marknaden har resulterat i att ett nytt globalt fenomen uppkommit. Detta fenomen benämns som Born Globals, och karaktäriseras av små och medelstora företag som expanderar på den internationella marknaden tidigt efter grundandet. Dock har inte andelen svenska Born Global-företag ökat genom åren. LÄS MER