Sökning: "Kapitalstruktur"

Visar resultat 1 - 5 av 363 uppsatser innehållade ordet Kapitalstruktur.

 1. 1. Kapitalstruktur, Ägande och Lönsamhet : En Studie Över Noterade Fastighetsbolag i Norden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Gustav Forsman; Filip Sund; [2022]
  Nyckelord :Kapitalstruktur; ägarkoncentration; lönsamhet; fastighetsbolag; Norden;

  Sammanfattning : Fastighetsbolag är en bolagsform som arbetar med att primärt äga och förvalta fastigheter. Noterade fastighetsbolag i Norden tar stor plats i det finansiella rummet och de har ett stort antal aktieägare på sina respektive börser. LÄS MER

 2. 2. Kapitalstruktur och lönsamhet: Effekten av Covid-19-pandemin : En studie på svenska bolag noterade på OMXS Large Cap

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Oscar Dahlberg; Jonathan Hugsén; [2022]
  Nyckelord :Kapitalstruktur; lönsamhet; covid-19-pandemin; OMXS Large Cap;

  Sammanfattning : Kapitalstrukturens effekt på lönsamheten är ett ämne som återkommande studeras i olika länder och branscher. Det har genomförts mycket forskning kring ämnet med varierande resultat. Även om det finns mycket forskning i ämnet finns det fortfarande olika åsikter om sambandet mellan kapitalstruktur och lönsamhet. LÄS MER

 3. 3. Kapitalstrukturens avgörande faktorer : Svenska börsnoterade företag före och under covid-19

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anton Dahlberg; Carl Wilhelm Nordberg; [2022]
  Nyckelord :kapitalstruktur; skuldsättningsgrad; covid-19; pandemi; kris; pecking order; trade off; market timing;

  Sammanfattning : Covid-19-pandemin ändrade snabbt förutsättningarna på kapitalmarknaden och företagen tvingades fort att anpassa sig efter rådande restriktioner och rekommendationer. Denna studie undersöker hur kapitalstrukturen i bolag noterade på Stockholmsbörsen förändrades under pandemiåren 2020–2021 jämfört med före pandemin (2016–2019). LÄS MER

 4. 4. Orsaker till ökad användning av marknadsfinansiering och medföljande risker vid sämre marknadsförhållanden : En studie av kommersiella fastighetsbolag i Sverige

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Emelie Landström; Filip Lassfolk; [2022]
  Nyckelord :Corporate finance; Capital structure; Real estate; Inflation; Interest rate; Företagsfinansiering; Kapitalstruktur; Fastigheter; Inflation; Ränta;

  Sammanfattning : Fastighetssektorn är en kapitalintensiv bransch och under de senaste åren har det skett en förändring i hur fastighetsbolag väljer att finansiera sin verksamhet. Bolagen har stegvis minskat andelen traditionella banklån och övergått till att finansiera sig mer och mer via kapitalmarknaden med instrument som obligationer, certifikat, hybridobligationer samt preferensaktier och D-aktier. LÄS MER

 5. 5. Kapitalstruktur när kvinnor bestämmer : Hur påverkas företags kapitalstruktur av kvinnor i styrelse och ledning?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Ninni Isaksson; Linnea Eskilstorp; [2022]
  Nyckelord :Kapitalstruktur; skulder; kassalikviditet; kvinnor; styrelse; vd; risk; informationsasymmetri; svenska börsnoterade företag;

  Sammanfattning : Bakgrund: Trots Sveriges positiva jämställdhetsutveckling, att sysselsättningsgraden är jämn mellan könen samt att kvinnor är högutbildade i större utsträckning än män är det fortfarande männen som sitter på de högsta positionerna i näringslivet. Samhällsdebatten om könskvotering i styrelser påskyndade utvecklingen men sedan den försvann har utvecklingen stått stilla. LÄS MER