Sökning: "Kappahl"

Visar resultat 1 - 5 av 88 uppsatser innehållade ordet Kappahl.

 1. 1. Why is it so hard to implement sustainability strategies into an organization? A case study of KappAhl’s sustainability strategy implementation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alice Aroneng; Jenny Trolläng; [2020-07-01]
  Nyckelord :Sustainability; Strategy implementation; Implementation barriers; Fashion industry;

  Sammanfattning : Background and Problem: The whole value chain, from production to consumption and recycling, ispart of the sustainability challenges in the textile industry. The concept of sustainability is complex andintegrating it into the internal process of the organization is vital to reach success within sustainabilityand accomplish the SDGs by 2030. LÄS MER

 2. 2. Behind the Green Claims: A Critical Discourse Theory Approach - A study of the critical discourses derived from fashion brands green social media marketing

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Josefine Ericsson; Jacqueline Rudeke; [2020-06-23]
  Nyckelord :Discourse theory; green social media marketing; neoliberal governance; responsibilisation;

  Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER

 3. 3. The apparel industry’s environmental impact, mitigation and adaptation to climate change : A case study of three Swedish companies​

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Vironica Svensson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Each year a large number of garments are produced. The annual global clothing production today accedes 100 billion garments. By 2030, the world population will be more than 8.5 billion people and global clothing production will rise by 63%. LÄS MER

 4. 4. “Confidence for every body”? : En studie av kvinnors mottagande av två kroppspositiva reklamfilmer från KappAhl och Lindex

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation; Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Jorunn Lindström; Emilia Mancuso; [2020]
  Nyckelord :body positive advertisements; media reception; objectification; commodity feminism; the ideal body;

  Sammanfattning : In light of the recent trend of body positive advertisements, the question arises if they are having the positive outcome intended. The purpose of this study is to investigate how women create meaning in relation to two recently launched body positive commercials from KappAhl and Lindex. LÄS MER

 5. 5. Hållbarhetsredovisning som manipulation? : En studie om legitimitet inom klädbranschen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Louice Nilsson; Felix Gunnervald; [2019]
  Nyckelord :CSR; legitimacy; sustainability reporting; social sustainability; garment industry; CSR; legitimitet; hållbarhetsredovisning; social hållbarhet; klädbranschen;

  Sammanfattning : Organisationer verkar i en värld med ständig övervakning och kontroll från omgivningens högt ställda normer och förväntningar. Företagens arbete med hållbar utveckling är inte längre en frivillighet om de ska överleva i den konkurrensinriktade och lätt utbytbara affärsmiljön. LÄS MER