Sökning: "Kappatal"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet Kappatal.

 1. 1. Steaming of Wood Chips - Experimental determination of heating times and effect of different parameters

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Henrik Broberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The presteaming of wood chips is an important step in the chemical pulping industry. It removes the air from within wood chips, allowing the cooking liquor to better impregnate wood chips, which leads to a more uniform cooking process, and lowers the amount of rejects. LÄS MER

 2. 2. Utvärdering av hur aktiv akustisk mätning kan skapa en intelligentare process

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för kemivetenskap (CHE)

  Författare :Kristofer Bergkvist; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I många processindustrier är det viktigt att kunna mäta processvätskors egenskaper på ett bra sätt. Detta går att göra på olika vis. Företaget Acosense AB producerar och säljer ett instrument för att analysera processvätskors egenskaper. Denna metod är en onlineanalys som baseras på aktiv akustisk spektroskopi. LÄS MER

 3. 3. Syrgasdelignifiering av magnesiumbaserad sulfitmassa med magnesiumbaserad alkali

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för kemiteknik

  Författare :Johan Johansson; [2014]
  Nyckelord :Oxygendelignification; acid sulfite pulp; magnesium oxide; Syrgasdelignifiering; sulfitmassa; magnesiumoxid;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet var att undersöka hur olika reaktionsbetingelser skulle påverka syrgasdelignifieringen av en sur sulfitmassa. De betingelser som undersöktes var utbyte, slut-pH, viskositet och kappatal. Massan som användes kom från Nordic Paper Seffle och alkalit som användes var magnesiumoxid. LÄS MER

 4. 4. The Effect of Different Xylan Contents on the Strength Properties of Softwood Kraft pulp

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för teknik- och naturvetenskap

  Författare :Maria Svedinger Andersson; [2013]
  Nyckelord :Xylan; Glucomannan; strength; pulp; cooking; xylan content; hemucellulose; mild cook;

  Sammanfattning : The aim of this Master thesis was to investigate if the xylan content had any influence on the physical properties of softwood kraft pulps. To achieve pulps with different xylan content different kraft cooking conditions were used; two different temperatures and two different effective alkali levels. LÄS MER

 5. 5. Dissolvingmassa baserat på soda-AQ kokning : Potential för ökat förädlingsvärde av svensk skogsråvara

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för teknik- och naturvetenskap

  Författare :Martin Kihlman; [2009]
  Nyckelord :dissolving pulp; non-sulfur processes; prehydrolysis – soda AQ; filtrate; dissolvingmassa; svavelfria processer; förhydrolys – soda AQ kok; filtrat;

  Sammanfattning : Detta examensarbete genomfördes från begäran av två företag, Pöyry Sweden AB, Karlstad och Kiram AB. Arbetet var uppdelat i två delar, en litteraturstudie samt en experimentell del. I litteraturstudien kartlades olika processer för framställning av dissolvingmassa och olika processer för beredning av viskosfiber. LÄS MER