Sökning: "Karaktärsämne"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade ordet Karaktärsämne.

 1. 1. Lägga till, koppla ihop och samköra : Om svensklärares ämnesövergripande arbete på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Svenska språket

  Författare :Hanna Pettersson; [2020]
  Nyckelord :Cross- curricular; Interdisciplinary; svenskämne; gymnasiet; ämnesövergripande; ämnesöverskridande; ämnesintegration;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att undersöka svensklärares förhållningssätt till ämnesövergripande undervisning på gymnasiet. Fem svensklärare på gymnasiet intervjuas om vad det innebär att arbeta ämnesövergripande, varför de arbetar ämnesövergripande samt med vem de arbetar över ämnesgränserna med. LÄS MER

 2. 2. Ämnesintegration mellan matematik och karaktärsämnet på fordons- och transportprogrammet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Johan Wulff; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Ämnesintegration är en arbetsmetod som används för att förena olika ämnen genom samverkan; före¬liggande studie kommer specifikt behandla förhållandet mellan matematik och fordons- och transportprogrammets karaktärsämne. Metoden används både för att motivera elever och skapa meningsfullhet i undervisningen. LÄS MER

 3. 3. Karaktärsdanande matematikundervisning : En studie i hur elever angriper större karaktärsämnesnära matematikproblem på gymnasiets Restaurang- och livsmedelsprogram.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Anna Lilja; Catharina Block-Fredricson; [2018]
  Nyckelord :aktivitetsteori; boundary crossing; boundary objects; CHAT; Cultural-Historical Activity Theory; infärgning; integrering karaktärsämne; karaktärsämnesnära uppgifter; matematik; verksamhetsteori; yrkesprogram; ämnesintegrerat;

  Sammanfattning : Under många år har det pratats om ämnesintegrering i den svenska skolan. Detta skulle enligt forskare, Skolverket och Skolinspektionen vara ett sätt att öka engagemanget för matematik och förhoppningsvis öka kunskapsnivån i matematik hos Sveriges skolungdomar. LÄS MER

 4. 4. Ett språk- och kunskapsutvecklande perspektiv på Vård- och omsorgsprogrammet. Dokumentation för SVA-elever

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Catarina Carlzon; [2016-07-14]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; vård och omsorgsprogrammet; karaktärsämne;

  Sammanfattning : Specialarbete, SSA 136 15 hpÄmne: Svenska som andraspråkTermin: VT 2016Handledare: Qarin Franker.... LÄS MER

 5. 5. Påverkan på kompetens : Om yrkeslärares syn på kompetensutveckling inom karaktärsämnet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för teknik, TEK

  Författare :Petra Hygrell; [2012]
  Nyckelord :Kompetensutveckling; yrkeslärare; karaktärsämne; yrkeskunskap; ursprungsyrke;

  Sammanfattning : Med hjälp av denna kvalitativa undersökning bland yrkeslärare har jag försökt ge en bild av yrkeslärarnas upplevelser kring kompetensutveckling inom karaktärsämnet. Hur de går till väga för att bevara och utveckla kunskaperna i sina ursprungsyrken. LÄS MER