Sökning: "Karaktärsklockan"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet Karaktärsklockan.

 1. 1. ”Ibland känns det som om att det finns en dragkedja i mig” : En undersökning av porträtteringen av transmän i filmernaPojkarna och Boys Don’t Cry

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion; Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Linnéa Thorslund; Sofia Bergman; [2018]
  Nyckelord :Transpersoner; Trans Cinema; Queerteori; Maskulinitetsteori; Portättering; Könsnormer; Könsidentitet; Karaktärsanalys; Karaktärsklockan; Exit Scapes; Pojkarna; Boys Don’t Cry; TW: Våldtäkt; Trakasserier; Transerfarenheter;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar porträtteringen av transmän i filmerna Pojkarna (2015) och Boys Don’t Cry (1999). Syftet är att undersöka hur karaktärernas könsidentiteter är porträtterade och även att kunna bidra med kunskap till filmskapare om hur man kan utveckla porträtteringar av transmän i film. LÄS MER

 2. 2. Vem representeras? : En undersökning av jämställdhet i nutida film

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Annika Ekholm; [2018]
  Nyckelord :Bildproduktion; film; jämställdhet; feminism; representation; genus; kön; Bechdel; Bechdeltestet; karaktärsanalys; Karaktärsklockan; könsfördelning; 2016; Finding Dory; Captain America: Civil War; Ghostbusters;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur tre storsäljande filmer från 2016 förhåller sig till jämställdhet. Den teoretiska utgångspunkten är forskning gällande jämställdhet, genus, kön och representation samt feministisk filmforskning. LÄS MER

 3. 3. Kvinnlig representation i sydkoreanskt tv-drama : En karaktärsanalys av tre kvinnliga protagonister

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Sofia Fors; [2016]
  Nyckelord :Sydkorea; dramaserier; karaktärsanalys; kvinna; genus; feminism; genussystemet; karaktärsklockan;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att analysera och diskutera kring hur kvinnliga protagonister representeras i tre olika sydkoreanska dramaserier. Undersökningen utgår ifrån ett västerländskt genusperspektiv för att se vad för bild dramaserierna ger av den kvinnliga rollen till en internationell publik. LÄS MER

 4. 4. Dödlig Skörd : En komparativ karaktärsanalys mellan The Wicker Man 1973 & 2006

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Mikael Laaksonen; [2016]
  Nyckelord :The Wicker Man; Jens Eder; Robert McKee; Clock of character; Karaktärsklockan; Komparativ metod; Filmvetenskap;

  Sammanfattning : Två filmer baserade på samma manus borde rimligtvis inte kunna innehålla så stora skillna-der. Trots detta har de mottagits totalt olika. Jag tänker i denna uppsats studera ett av filmers främsta element, nämligen den av karaktären. LÄS MER

 5. 5. Två vampyrer, två filmklippare : En undersökning i hur karaktärer framställs genom klippning i filmerna Låt den rätte komma in och Let me in

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Mathias Löfquist; [2015]
  Nyckelord :filmklippning; klippning; film; karaktärer; Låt den rätte komma in; Let me in; Jens Eder; The Clock of Character; karaktärsutveckling; adaption;

  Sammanfattning : Kan klippningen i en film påverka hur en karaktär framställs och uppfattas av tittaren? Syftet med den här uppsatsen är att analysera och jämföra två utvalda scener från filmen Låt den rätte komma in och de två motsvarande scenerna i remaken Let me in. Detta för att se huruvida klippningen kan påverka hur karaktärerna upplevs och vilka skillnader det finns när det gäller vilken klippteknik som använts i de båda filmerna. LÄS MER