Sökning: "Karaktärsklockan"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet Karaktärsklockan.

 1. 1. Vad berättar makten? : En undersökning om maktutövande i tv-serien Orange is the New Black´s säsong fyra

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Marcus Forsberg; [2019]
  Nyckelord :Orange is the New Black; Makt; Maktutövning; Fångvakter; Genus; Genus och Makt; Karaktärsklockan;

  Sammanfattning : Avsikten med denna studie har varit att undersöka hur de manliga vakternas maktutövande i serien Orange is the New Black´s fjärde säsong gestaltas.  För att sedan undersöka gestaltningens betydelse utgick jag från ett teoretiskt genusperspektiv. LÄS MER

 2. 2. Hur representeras karaktärer i reality-tv? : En jämförande analys av karaktärers framställning i Robinson och Paradise Hotel ur ett genusperspektiv.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion; Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Alexander Ahlkvist; Ella Bruggeman; [2019]
  Nyckelord :Reality-tv; genus; Robinson; Paradise Hotel; karaktärsklockan; karaktärsanalys; representation;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka och jämföra hur karaktärer gestaltas i två olika reality-serier. I teorin utgår vi från stereotyper, representation, genus och härskartekniker. Den metoden som används är frågor som vi utformat utifrån Jens Eders karaktärsklocka. LÄS MER

 3. 3. Muskler eller kostym? : En analys av den manliga actionhjälten på 1980-talet och idag

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Gustav Andersson; [2019]
  Nyckelord :Maskulinitet; mansideal; action; hardbodies; Commando; Die Hard; John Wick;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att analysera två karaktärer i ”Hardbodies” genren och jämföra dem mot en nutida actionkaraktär. John Matrix från Commando (1985), John McClane från Die Hard (1988) och John Wick från John Wick (2014). LÄS MER

 4. 4. Kvinna eller man, gör det nån skillnad? : En analys av gender swap i Ocean’s Eleven och Ocean’s Eight

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Mazen Nasser; [2019]
  Nyckelord :remake; spinoff; reboot; gender swap; Ocean’s Eleven; Ocean’s Eight;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka hur gender-swapping påverkar en films huvudkaraktärer och handling. Filmerna som analyseras är Ocean’s Eleven (2001) och Ocean’s Eight (2018) med hjälp av Jens Eders modell karaktärsklockan och Robert McKees teorier om protagonister. LÄS MER

 5. 5. ”Ibland känns det som om att det finns en dragkedja i mig” : En undersökning av porträtteringen av transmän i filmernaPojkarna och Boys Don’t Cry

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion; Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Linnéa Thorslund; Sofia Bergman; [2018]
  Nyckelord :Transpersoner; Trans Cinema; Queerteori; Maskulinitetsteori; Portättering; Könsnormer; Könsidentitet; Karaktärsanalys; Karaktärsklockan; Exit Scapes; Pojkarna; Boys Don’t Cry; TW: Våldtäkt; Trakasserier; Transerfarenheter;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar porträtteringen av transmän i filmerna Pojkarna (2015) och Boys Don’t Cry (1999). Syftet är att undersöka hur karaktärernas könsidentiteter är porträtterade och även att kunna bidra med kunskap till filmskapare om hur man kan utveckla porträtteringar av transmän i film. LÄS MER