Sökning: "Karin Åkesson"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden Karin Åkesson.

 1. 1. Barnet har hundra språk, men berövas nittionio av dem? : en kvalitativ studie om lärares tankar kring estetiska uttrycksformers möjligheter och begräsningar för språkutveckling.

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Sallie Jönsson; Karin Åkesson; [2019]
  Nyckelord :Ett vidgat språkbegrepp; estetiska uttrycksformer; medierande redskap; meningsfullt; språkutveckling;

  Sammanfattning : Under våra praktiker har vi sett att lärares användning av estetiska uttrycksformer för att utveckla elevers språk har varierat. Det läggs idag, enligt oss, ofta fokus på individanpassad undervisning där varje elev ska ges förutsättningar att utvecklas. LÄS MER

 2. 2. Elevers interaktion i textsamtal : En kvalitativ studie angående vika strategier elever använder i textsamtal

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Karin Åkesson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Ordinlärning i engelska för elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi : Hur gör lärare egentligen? En studie i årskurs 4-6.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Karin Ellström; Helen Åkesson; [2017]
  Nyckelord :Engelska; läs- och skrivsvårigheter dyslexi; behörighet; specialpedagogisk kompetens; stöd; ordinlärning; undervisningsstrategier metoder; alternativa verktyg; minne.;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka ämnesbehörighet och specialpedagogisk kompetens hos lärare som undervisar i engelska på mellanstadiet samt att undersöka om, hur och vilket stöd som ges i engelska till elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Syftet var också att undersöka vilka undervisningsmetoder/strategier lärare använder för att utveckla elevernas ordförråd. LÄS MER

 4. 4. Vägen till en god läsförståelse

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Karin Åkesson; [2017]
  Nyckelord :Förståelse; illustrationer; läsa; läsförståelse; metoder; strategier; textsamtal;

  Sammanfattning : Litteraturstudien behandlar dels lässtrategier vid läsförståelse dels vilka förmågor som enligt forskning är väsentliga hos eleven för att en elev ska anses vara en läsare med god förståelse. Bakgrunden till innehållet är att det har pågått diskussioner angående elevers svaghet inom just det specifika området. LÄS MER

 5. 5. ROM och balans efter aktivitet hos aktiva personer med ankelinstabilitet vid användning av sporttejp och ankelortos

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ. Ortopedteknisk plattform; Högskolan i Jönköping/HHJ. Ortopedteknisk plattform

  Författare :Karin Åkesson; Lovisa Löves; [2017]
  Nyckelord :Ankle sprain; teamgym; barefoot sports; inversion; Fotledsstukning; truppgymnastik; barfotaidrott; inversion;

  Sammanfattning : .... LÄS MER