Sökning: "Karin Öbrink Boman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Karin Öbrink Boman.

  1. 1. Talförbättrande operation vid velofarynxinsufficiens (VPI) : Patienters subjektiva upplevelse av svalglambå

    Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för neurovetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för neurovetenskap

    Författare :Karin Öbrink Boman; Heidi Winqvist; [2013]
    Nyckelord :velopharyngeal insufficiency; superior pharyngeal flap; speech; complications; patient-reported outcome; velofarynxinsufficiens; uppåtbaserad svalglambå; tal; självskattning; biverkning;

    Sammanfattning : Velofarynxinsufficiens (VPI) innebär en otillräcklig förmåga att stänga passagen mellan mun- och näshåla. En ofullständig slutning får konsekvenser framför allt för talet, då luft passerar genom näsan även vid orala språkljud och leder till en avvikande talklang och artikulation. LÄS MER