Sökning: "Karin Albertsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Karin Albertsson.

 1. 1. Barn med kronisk sjukdom – erfarenheter hos familjen

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

  Författare :Johanna Albertsson; Karin Melbin; [2008-06-03]
  Nyckelord :Omvårdnad; Barnsjukvård; Anhöriga; Föräldrar till sjuka barn;

  Sammanfattning : Sjuksköterskeprogrammet, 180 poäng/ Omvårdnad - Eget arbete/OM2240/SPN9.... LÄS MER

 2. 2. Revisorns anmälningsplikt - revisorns roll efter dess införande

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lisa Albertsson; Karin Berggren; Anna Avdeitchikova; [2002]
  Nyckelord :anmälningsplikt; ekonomisk brottslighet; revisorns roll; förväntningsgap; intressentmodellen; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Under de senaste decennierna har den ekonomiska brottsligheten ökat allt mer, vilket har resulterat i omfattande diskussioner angående hur denna ska kunna bekämpas. Staten tvingades att agera för att öka effektiviteten att komma till rätta med lagöverträdarna. LÄS MER