Sökning: "Karin Andersson barn"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden Karin Andersson barn.

 1. 1. Sinnesslö och bildbar : En studie om eleverna på Skolan för sinnesslöa barn och Slagsta skola under 1905–1915

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Johanna Andersson; [2018]
  Nyckelord :sinnesslö; sinnesslöskola; Slagsta skola; Skolan för sinnesslöa barn; Föreningen för sinnesslöa barns vård;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker eleverna som gick på Skolan för sinnesslöa barn och Slagsta skola under 1905–1915. Undersökningen ämnar besvara vilka elever som blev antagna på skolorna och vilka förhållanden de kom från, men också hur de beskrevs av skolans lärare och läkare. LÄS MER

 2. 2. Föräldrastöd i förskolan. En studie om hur förskollärare och specialpedagoger upplever föräldrastödjande insatser i förskolan

  Kandidat-uppsats,

  Författare : Adolfsson Eva; Andersson Karin; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractSyfteUtifrån våra erfarenheter som förskollärare har vi uppmärksammat att föräldrar som har barn i behov av särskilt stöd kan behöva stöttning i sin situation. Det betonar också förskolans läroplan i ett av sina mål. LÄS MER

 3. 3. Förskollärares resonemang om barns inflytande i förskolan : Villkor som möjliggör och begränsar.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Elin Andersson; Karin Sobis; [2018]
  Nyckelord :Inflytande; förskolans miljö; förskolans material; makt;

  Sammanfattning : Alla barn, oavsett ålder har rätt till inflytande och att bli lyssnade till. Denna studie riktar sig mot förskollärares resonemang om barns inflytande över placering och tillgänglighet av material i förskolans inomhusmiljö. Studien vilar mot Michel Foucaults maktstrategier, vilket genomsyrat hela arbetsprocessen. LÄS MER

 4. 4. Pedagogers bemötande : Med fokus på genus i ett kvinnodominerat yrke.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Linnéa Andersson; Felicia Byhlin; Karin Haglund; [2017]
  Nyckelord :genus; förskola; män; pedagoger; bemötande; jämställdhet;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att få reda på om det är någon skillnad i hur manliga respektive kvinnliga pedagoger bemöter flickor och pojkar i verksamheten. Metod: Den här studien baseras på två kvantitativa verktyg, enkät och observationsschema. LÄS MER

 5. 5. Livsmedelshygien : Enkätstudie bland studenter vid Uppsala universitet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Elin Andersson; Karin Gunnar; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduktion: Förekomsten av matförgiftningar orsakade i Sverige beräknas till drygt 500 000 fall per år. Flertalet internationella studier belyser kunskapsbrister och ofördelaktiga beteenden beträffande livsmedelshygien, varav vissa indikerar detta särskilt förekommande bland unga vuxna. LÄS MER