Sökning: "Karin Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 217 uppsatser innehållade orden Karin Andersson.

 1. 1. Undersökning av tal och självupplevd kommunikativ förmåga hos unga vuxna födda med isolerad gomspalt

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Therese Andersson; Karin Eriksson; [2021-08-10]
  Nyckelord :isolerad gomspalt; velofarynxfunktion; artikulation; förståelighet; syndrom; isolated cleft palate; velopharynx function; articulation; intelligibility; syndrome;

  Sammanfattning : The aim of this study was to evaluate speech and self-reported communicative ability in 40 young adults born with an isolated cleft palate compared with 41 young adults born without a cleft palate. Differences in speech due to cleft size and the presence of a syndrome/additional congenital abnormalities were also examined. LÄS MER

 2. 2. Den palliativa cancerpatientens upplevelser av omvårdnad i hemmet : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Karin Andersson; Victoria Lennby; [2021]
  Nyckelord :cancer; home health care; nursing; palliative care; patients experience; cancer; hemsjukvård; omvårdnad; palliativ vård; patientens erfarenhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Många cancerpatienter som är i livets slutskede önskar att erhålla palliativ vård i sitt hem. Hemmet är en vanlig plats för palliativ vård och den plats där många patienter vill dö då patienterna känner en trygghet där. Den palliativa omvårdnaden ges ofta av delegerad personal inom hemtjänsten. LÄS MER

 3. 3. Kommunikation via digitala verktyg

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Karin Andersson; Josefine Heijel; [2021]
  Nyckelord :digitala verktyg; kommunikation; samspel; samtalsfärdigheter; studie- och yrkesvägledare;

  Sammanfattning : På studie- och yrkesvägledarutbildningen förbereds studenterna främst för att möta den sökande i traditionella samtal som sker ansikte mot ansikte. Under rådande pandemi har studie- och yrkesvägledare behövt ställa om till arbete på distans och vägledningen har skett genom digitala verktyg. LÄS MER

 4. 4. Mjölkböndernas upplevelse av aktivitetsbalans och livskvalitet.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Hanna Andersson; Karin Kilvén; [2021]
  Nyckelord :occupational balance; quality of life; occupational therapy; dairy farmers; aktivitetsbalans; livskvalitet; arbetsterapi; mjölkbönder;

  Sammanfattning : Bakgrund: Aktivitetsbalans är en självupplevd känsla av att ha balans mellan fritid, arbete och vila. Att ha aktivitetsbalans är viktig för att en person ska kunna ha en god hälsa och livskvalitet vilket kan vara svårt för mjölkbönderna som både bor och arbetar på sina gårdar. LÄS MER

 5. 5. Karin Mamma Anderssons måleriska värld : Med inspiration och lån från konstvärlden till ett eget måleri

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :May Marschal; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : There is something unique about the art of Karin Mamma Andersson. It has a tone, it has something of its own that is hard to put into words. The stories Andersson tells lure us. She is also an exellent artist when it comes to materials and techniques. LÄS MER