Sökning: "Karin Bäcklund"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Karin Bäcklund.

 1. 1. Röster i skolan om avhopp från moderna språk

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Karin Bäcklund; [2020]
  Nyckelord :motivation; moderna språk; avhopp; motivationsfaktorer;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att förstå och diskutera elevers avhopp från moderna språk. Vilka anledningar uppger eleverna till att de hoppat av? Hur såg eleverna sig själva som språkinlärare inför språkvalet och hur förändrades den bilden? Hur ser lärare och specialpedagog på avhoppen? Genom intervjuer med elever och lärare på en skola har jag velat belysa vad som föregår elevers beslut att hoppa av undervisningen i moderna språk och förstå de bakomliggande orsakerna till det. LÄS MER

 2. 2. Möjliga framgångsfaktorer för elever i språklig sårbarhet : En intervjustudie med lärare som fått fortbildning och handledning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Anna-Karin Bäcklund; [2018]
  Nyckelord :språkstörning; inkludering; tillgänglighet; kommunikation; scaffolding; cirkelmodellen; fortbildning; handledning;

  Sammanfattning : The present study focuses on students with linguistic vulnerability. It may be students who have diagnosed language impairment, but also students with similar expressions/needs. It is an interview study of teachers who have received further education and tutorials on the subject. LÄS MER

 3. 3. Hålla rågången : En kvalitativ studie av relationen mellan lokalpolitiker i Kalmar och journalister

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Kalmar/Institutionen för kommunikation och design; Högskolan i Kalmar/Institutionen för kommunikation och design

  Författare :Evelina Crabb; Karin Bäcklund; [2008]
  Nyckelord :Local politics; local journalism; trust; political communication; mediatization of politics; adversary model; Kalmar region.;

  Sammanfattning : This study focused on how local politicians in Kalmar perceive journalists and their intertwined relationship. We based our study on the theoretical understanding of today’s media-centric democratic society. The ‘adversary model’ offered an understanding of the intricate relations between politicians and journalists. LÄS MER