Sökning: "Karin Bergström"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden Karin Bergström.

 1. 1. Chromatic Function Analysis- An instrument for improvisation

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Joel Bergström; [2020-06-12]
  Nyckelord :Organ; Improvisation; Chromatic Function Analysis; Function Analysis; An instrument for function analysis; improvisation and composition; Girolamo Frescobaldi; Franz Tunder; Dieterich Buxtehude; Johann Sebastian Bach; Max Reger; Philippe Lefebvre; Olivier Messiaen; Bergström’s Chromatic Function Analysis Circle; Dr. Pamela Ruiter-Feenstra; Dr. Karin Nelson; Dr Hans Davidsson; Dr. Joel Speerstra; Dr. Joel Eriksson; Senior lecture Mikael Wahlin; Dr. Tilman Skowroneck; Dr Jörgen Jersild; Dr. Ernst Levy; Dr. Valdemar Söderholm; Dr. Sten Ingelf; Baroque improvisation; Romantic improvisation; French romantic improvisation; Joel Bergström; Patterns; Harmony; Chords; Triads; Music; Theory; Music theory; Statistics; Improvisation pedagogy; Improvisation model; Dr. Ikujiro Nonaka; Dr. Hirotaka Takeuchi; Academy of Music and Drama; University of Gothenburg; Högskolan för Scen och Musik; HSM; Sweden;

  Sammanfattning : The purpose of this investigation is to become a better improviser at the organ. I will use, The Chromatic Function Analysis Model, abbreviated as TCFAM, as a method to deconstruct material and later reconstruct material, on which I will make improvisations. LÄS MER

 2. 2. Socialt hållbara gaseller : En studie om hur Gasellföretag arbetar med intern social hållbarhet genom sin verksamhetsstyrning

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Karin Bergström; Edvin de Klerk; [2019]
  Nyckelord :Gazelle companies; internal social sustainability; Gasellföretag; intern social hållbarhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Corporate Social Responsibility har haft stor genomslagskraft de senaste decennierna. Inom fältet har tidigare studier primärt fokuserat på den miljömässiga och ekonomiska aspekten samtidigt som social hållbarhet givits mindre utrymme. LÄS MER

 3. 3. Skyddet för fotografier - en ojämn utveckling mellan Sverige och EU

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Karin Forsman Bergström; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Ungas "role-exit" från en kriminell livsstil - sett ur några professionellas perspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Karin Erixon; [2018]
  Nyckelord : role-exit ; identitet; tankemönster; ungdom; kriminell livsstil;

  Sammanfattning : The purpose of this degree project was to get increased knowledge about the difficulties youth might face while disengaging from a criminal lifestyle, and this from a professional perspective. To achieve this I interviewed four professionals working within the Social service and Prison and probation service. LÄS MER

 5. 5. Stödjande funktioner: smörjmedlet som gör attmaskineriet ska fungera : En undersökning av HRs roll vid intern kommunikation

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv; Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv

  Författare :Julia Björklund Bergström; Karin Strömberg; [2018]
  Nyckelord :Intern Kommunikation; Kommunikation; Medarbetare; Human Resource Management; Organisation; Implementering;

  Sammanfattning : Intresset för att studera intern kommunikation startade när vi själva insåg områdets komplexitet och utmaningar. Fascinationen över att kommunikation, som är ständigt förekommande i alla typer av sammanhang, kan vara så svårt att hantera bidrog till utformandet av studiens syfte och frågeställningar. LÄS MER