Sökning: "Karin Birgitta Nilsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Karin Birgitta Nilsson.

  1. 1. Omvårdnad vid inducerad hypotermibehandling

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

    Författare :Birgitta Gordh; Karin Nilsson; Inger Svedin; [2008]
    Nyckelord :Hjärtstopp; inducerad hypotermi; omvårdnad; prehospitalt hjärtstopp;

    Sammanfattning : Varje år drabbas 15 000 svenskar av prehospitalt hjärtstopp. Vid ett flertal sjukhus i Sverige har inducerad hypotermi visat sig vara ett bra behandlingsalternativ för att minimera neurologiska handikapp. LÄS MER