Sökning: "Karin Björklund"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Karin Björklund.

 1. 1. LOOK WHAT YOU MADE ME DO… - Vad influerar influencern? – En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Karin Björklund; Carita Jacobsson; [2021-07-01]
  Nyckelord :Influencer; Influencer Marketing; Instagram; Sharenting; Självpresentation; Integritet; Trans-parasociala relationer; Mediemoral;

  Sammanfattning : Syfte: Studien ämnar undersöka vad som influerar influencers kring vad de publicerari sina sociala medier.Teori: Sharenting, Självpresentation, Integritet, Trans-parasociala relationer,MediemoralMetod: Kvalitativa respondentintervjuerMaterial: Tre influencers som är baserade i Sverige. LÄS MER

 2. 2. Anpassningar för elever med ADHD och med matematiksvårigheter i särskilda undervisningsgrupper : Några pedagogers erfarenheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Anna-Karin Forsberg; Ida Björklund; [2020]
  Nyckelord :ADHD; matematiksvårigheter; specialpedagogik; särskilda undervisningsgrupper;

  Sammanfattning : I denna kvalitativa studie genomförde vi fokusgruppsintervjuer med pedagoger som arbetar i särskilda undervisningsgrupper. Syftet med studien var att få kunskap om vilka erfarenheter några pedagoger i grundskolan har om särskilda undervisningsgrupper som åtgärd för att öka måluppfyllelsen för elever med ADHD och med matematiksvårigheter. LÄS MER

 3. 3. Stödjande funktioner: smörjmedlet som gör attmaskineriet ska fungera : En undersökning av HRs roll vid intern kommunikation

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv; Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv

  Författare :Julia Björklund Bergström; Karin Strömberg; [2018]
  Nyckelord :Intern Kommunikation; Kommunikation; Medarbetare; Human Resource Management; Organisation; Implementering;

  Sammanfattning : Intresset för att studera intern kommunikation startade när vi själva insåg områdets komplexitet och utmaningar. Fascinationen över att kommunikation, som är ständigt förekommande i alla typer av sammanhang, kan vara så svårt att hantera bidrog till utformandet av studiens syfte och frågeställningar. LÄS MER

 4. 4. "Vardagsmatematik i förskolan" En studie där pedagoger beskriver sina inställningar och arbetssätt inom matematik.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik; Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik

  Författare :Karin Björklund; Annika Cederholm; [2011]
  Nyckelord :förskola; matematik; arbetssätt; utvecklingspedagogik;

  Sammanfattning : BakgrundI studien beskrivs pedagogers varierande arbetssätt för att utveckla matematik hos barn i förskolans vardag. De metoder som nämns för att utveckla matematiken hos barn i förskolan, utgår från utvecklingspedagogiken som tar vara på vardagliga situationer samt barns egna tankar. LÄS MER

 5. 5. Räntabilitet och kapitalstruktur i svenska börsbolag: En analys av utvecklingen från 1990 till 2004

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Karl-Magnus Björklund; Karin Hedvåg; [2006]
  Nyckelord :Profitability; Leverage; Capital structure; Trade-off theory; Pecking order theory;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to describe the development of profitability and capital structure in Swedish quoted companies during the period of 1990 to 2004. Further, the aim is to determine the relationship between profitability and leverage in order to conclude whether the choice of capital structure supports the pecking order theory or the trade-off theory of capital structure. LÄS MER