Sökning: "Karin Blad"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Karin Blad.

 1. 1. Den betydelsefulla helhetsbilden En vinjettstudie ur specialpedagogiska perspektiv i arbete för en förskola likvärdig för alla barn

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Karin Blad; Ulrika Eriksson; [2020-01-16]
  Nyckelord :Framgångsfaktorer; förskola; likvärdighet; inkludering; specialpedagoger; organisation; tid; yrkesroll; helhetsbild; hermeneutisk ansats; vinjettmetod;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att upptäcka framgångsfaktorer i den specialpedagogiska yrkesrollen, som några specialpedagoger ser som betydelsefulla i sitt arbete mot en förskola likvärdig för alla barn. Vidare undersöks vad specialpedagogerna anser sig behöva för att möjliggöra en förbättring och utveckling av sitt arbete. LÄS MER

 2. 2. En upplevelsepark som stimulerar känselsinnet hos synskadade barn – utformning och materialval

  Kandidat-uppsats, SLU/Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)

  Författare :Karin Hjelmfeldt; [2009]
  Nyckelord :upplevelsepark; känsel; känselsinne; sinnen; synskada; barn; taktila mönster; material; sensorisk; sinnesträdgård;

  Sammanfattning : Abstract///// Parks and green spaces are important to a lot of people today. Are these parks made for us all? Is it possible for a person with a sight disability to explore and take part in all the things these places have to offer? They can probably take in some, but I think there are more effective ways of planning for the blind and sight disabled allowing them to explore using their tactile senses. LÄS MER