Sökning: "Karin Boye"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden Karin Boye.

 1. 1. Den fjärde väggen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Amanda Romedahl Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Historieberättande; Narrativ; Artificiella världar; Teater; Kallocain; Karin Boye; Fiktion;

  Sammanfattning : Ett försök att berätta en historia med hjälp av arkitektens verktyg. Projektet är en undersökning av vilken roll historieberättande kan ha inom arkitektur. Arbetet kan ses som en övning i att arbeta med arkitektur utifrån en historia. LÄS MER

 2. 2. Traduttore, traditore? När The Waste Land blev Det öde landet : En studie av Karin Boye och Erik Mestertons översättning av T.S. Eliots The Waste Land

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Jennifer Lindqvist; [2018]
  Nyckelord :Translation; Modernism; T.S. Eliot; Översättning; Översättningsteori; Modernism; T.S. Eliot; Karin Boye; Erik Mesterton; The Waste Land; Det öde landet;

  Sammanfattning : After the publication of T.S. Eliotʾs famous modernistic poem The Waste Land in 1922 it took about nine years until two Swedish literature theoreticians decided to translate it into Swedish. The translation was made for a publication in a modernistic journal, Spektrum, for which they both were co ̶ founders and editors. LÄS MER

 3. 3. Consumo ergo sum : Skildringar av konsumtion i Karin Boyes Astarte och Denise Rudbergs storlek 37

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Felix Lundin; [2018]
  Nyckelord :consumption; consumer society; Karin Boye; Denise Rudberg; religion; identity; Zygmunt Bauman; Max Weber; Walter Benjamin; Giorgio Agamben; capitalism; konsumtion; konsumtionssamhälle; Karin Boye; Denise Rudberg; religion; identitet; Zygmunt Bauman; Max Weber; Walter Benjamin; Giorgio Agamben; kapitalism;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen analyserar och jämför skildringar av konsumtion i Karin Boyes Astarte (1931) och Denise Rudbergs storlek 37 (2002). Detta görs utifrån teoretiska utgångspunkter i Zygmunt Baumans tankar om konsumtionssamhället, samt texter av Max Weber, Walter Benjamin och Giorgio Agamben som diskuterar kapitalismens förhållande till religionen. LÄS MER

 4. 4. Dystopiernas möjligheter : En litteraturdidaktisk studie om hur dystopisk skönlitteratur kan användas i ämnesövergripande arbete

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Fredrik Ahlqvist; Madeleine Flodin; [2017]
  Nyckelord :dystopi; ämnesövergripande arbete; skönlitteratur; litteraturdidaktik;

  Sammanfattning : I det här arbetet undersöker vi hur man kan arbeta med dystopisk skönlitteratur som primärt verktyg i ämnesövergripande arbete på gymnasiet. Vi undersöker också hur ett sådant arbete kan främja elevernas kritiska tänkande och hur det kan gynna lärare i yrket. LÄS MER

 5. 5. Eros med och utan vingar : En komparativ studie av kärlek, sexualitet och ”det moderna projeket” i Vi och Kallocain

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Elisabeth Lahti Davidsson; [2016]
  Nyckelord :We; Kallocain; dystopian novel; love; sexuality; the modern project; comparative study; Karin Boye; Yevgeny Zamyatin; Vi; Kallocain; dystopi; kärlek; sexualitet; det moderna projektet; komparativ studie; Karin Boye; Jevgenij Zamyatin;

  Sammanfattning : My aim with this essay is to analyse how the theme of sexuality and love in two dystopian novels – We  (1924),  by Yevgeny Zamyatin and Kallocain  (1940), by Karin Boye – relate to “the modern project”, a term I use to identify a cluster of important ideas that profoundly impacted society in the first decades of the 20th century. My analysis is based on a theoretical point of view claiming that dystopian novels present a critical perspective on society, and that they deal with issues, problems and values specific to the period in which they were written. LÄS MER