Sökning: "Karin Boye"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden Karin Boye.

 1. 1. Skyltdockor : konsumtionskritik, alienation och reifiering i Karin Boyes debutroman Astarte.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Måns Mannström; [2021]
  Nyckelord :Karin Boye; konsumtionskritik; Astarte; Brecht; Lukács; Adorno; reifiering; alienation; modernism; modernitet; marxism; skyltdockor; jazz; Svedjedal; Domellöf; Björk; Frazer; Haux; Edlund.;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker konsumtionskritiken i Karin Boyes debutroman Astarte från 1931. Romanen gestaltar det framväxande konsumtionssamhället i Stockholm i början av 1900-talet. Genom olika tidsmarkörer som film från Hollywood och jazz kontextualiseras berättelsen i sin tid. LÄS MER

 2. 2. Bortom skyltfönstret den levande döden : En undersökning av relationen mellan Karin Boyes Astarte och T.S. Eliots The Waste Land

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :John Gibe; [2020]
  Nyckelord :Astarte; Karin Boye; The Waste Land; T.S. Eliot; Det öde landet; Modernitet; Modernism; Caroline Haux; Gunilla Domellöf; Staden; Krig; Trauma; Våld; Fruktbarhet; Masskultur; Naturens död; Guds död; Kärlekens död; Mytisk metod; Fiskarkungen; Viola; Gabrielle McIntire; Richard Badenhausen; David Chinitz; Julia Daniel; Lyndall Gordon; Spencer Morrison; Rachel Potter; Jean-Michel Rabaté; Eve Sorum; Barry Spurr; David Sugimoto.;

  Sammanfattning : Uppsatsen utforskar relationen mellan Karin Boyes Astarte och T.S. Eliots The Waste Land, särskilt med avseende på modernistisk tematik och med avstamp i tidigare forskning som kommenterat relationen mellan verken, främst Gunilla Domellöfs och Caroline Hauxs. LÄS MER

 3. 3. Den fjärde väggen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Amanda Romedahl Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Historieberättande; Narrativ; Artificiella världar; Teater; Kallocain; Karin Boye; Fiktion;

  Sammanfattning : Ett försök att berätta en historia med hjälp av arkitektens verktyg. Projektet är en undersökning av vilken roll historieberättande kan ha inom arkitektur. Arbetet kan ses som en övning i att arbeta med arkitektur utifrån en historia. LÄS MER

 4. 4. Traduttore, traditore? När The Waste Land blev Det öde landet : En studie av Karin Boye och Erik Mestertons översättning av T.S. Eliots The Waste Land

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Jennifer Lindqvist; [2018]
  Nyckelord :Translation; Modernism; T.S. Eliot; Översättning; Översättningsteori; Modernism; T.S. Eliot; Karin Boye; Erik Mesterton; The Waste Land; Det öde landet;

  Sammanfattning : After the publication of T.S. Eliotʾs famous modernistic poem The Waste Land in 1922 it took about nine years until two Swedish literature theoreticians decided to translate it into Swedish. The translation was made for a publication in a modernistic journal, Spektrum, for which they both were co ̶ founders and editors. LÄS MER

 5. 5. Consumo ergo sum : Skildringar av konsumtion i Karin Boyes Astarte och Denise Rudbergs storlek 37

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Felix Lundin; [2018]
  Nyckelord :consumption; consumer society; Karin Boye; Denise Rudberg; religion; identity; Zygmunt Bauman; Max Weber; Walter Benjamin; Giorgio Agamben; capitalism; konsumtion; konsumtionssamhälle; Karin Boye; Denise Rudberg; religion; identitet; Zygmunt Bauman; Max Weber; Walter Benjamin; Giorgio Agamben; kapitalism;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen analyserar och jämför skildringar av konsumtion i Karin Boyes Astarte (1931) och Denise Rudbergs storlek 37 (2002). Detta görs utifrån teoretiska utgångspunkter i Zygmunt Baumans tankar om konsumtionssamhället, samt texter av Max Weber, Walter Benjamin och Giorgio Agamben som diskuterar kapitalismens förhållande till religionen. LÄS MER