Sökning: "Karin Brandt"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Karin Brandt.

 1. 1. Att leva med kronisk obstruktiv lungsjukdom

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV; Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV; Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV

  Författare :Emilie Friberg; Karin Johansson; Emelie Brandt; [2012]
  Nyckelord :Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom; dyspné; upplevelse; känslor; livskvalitet.;

  Sammanfattning : Bakgrund: KOL är en sjukdom som karakteriseras av en irreversibel luftflödesbegränsning. Symtom vid KOL kan vara dyspné, hosta, sekret, ångest, oro och cyanos. Enligt WHO kommer dödligheten i KOL att stiga och beräknas år 2030 vara den tredje vanligaste dödsorsaken i världen. LÄS MER

 2. 2. Segmentering för säkrare utlandssex. En kvantitativ målgruppsanalys av svenska utlandsresenärer i hivpreventivt syfte

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik och masskommunikation

  Författare :Karin Brandt; [2009-05-19]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Titel Segmentering för säkrare utlandssexFörfattare: Karin BrandtHandledare Ingela WadbringKurs: Medie‐ och kommunikationsvetenskap, fördjupningskursSyfte: Syftet med denna uppsats är att genom en målgruppsanalys beskriva och segmentera svenska utlandsresenärer för att få vägledning i hur de kan nås i ett hivpreventivt arbete.Metod: Kvantitativ analys av enkäterMaterial: I mitt arbete med att analysera de svenska utlandsresenärerna har jag använt 2007‐års SOM‐undersökning med totalt 1700 svarande som valts ut via ett obundet slumpmässigt urval för att, på bästa sätt, representera den svenska befolkningen. LÄS MER