Sökning: "Karin Casslén"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Karin Casslén.

  1. 1. a square, a park, a link : 3 additions to recreational urban space in Malmö

    Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad

    Författare :Karin Casslén; [2007]
    Nyckelord :Recreational planning; green structure; green space; green links; green parks; Drottningtorget; Södra Promenaden; Sofielunds industriområde;

    Sammanfattning : The project concept is to work with three different urban space forms in Malmö; a square, a park and a link, and a) enhance them to better fit in to the city landscape, b) improve the green structure and recreational range in Malmö according to the aims in Malmö Greenplan 2003 & c) pursuing these tasks with the research of PPS, Grahn, Kaplan and Turner in the back of my head.. LÄS MER