Sökning: "Karin Dahlen"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Karin Dahlen.

 1. 1. Deadly Banquet Creating believable non-player characters

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :JOAKIM SUNDLING; GUSTAV AXELSSON; HAMPUS NILSSON; TOM DAHLÉN; KARIN WIBERGH; MATHIAS CARLSSON; [2016-11-15]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : NPCs (non-player characters) in computer games are often very predictable and obviously artificial, which might be the result of developers devoting more resources to maintaining high-end graphics instead of creating believable NPCs. With the graphics available today already being very realistic, upgrading the AI (artificial intelligence) controlling the NPCs could be one way of creating a game that differs from the rest. LÄS MER

 2. 2. Sätts hyresgästen i fokus?

  M1-uppsats, Högskolan Väst/Avd för elektro, lantmäteri och naturvetenskap; Högskolan Väst/Avd för elektro, lantmäteri och naturvetenskap; Högskolan Väst/Avd för elektro, lantmäteri och naturvetenskap

  Författare :Sofia Adolfsson; Karin Lööf; Marie Ört Dahlen; [2012]
  Nyckelord :Tenants in focus; Customer orientation; facility management; service management.;

  Sammanfattning : På grund av den bostadsbrist på som idag delvis råder på hyresrättsmarknaden, kan frågan ställas huruvida fastighetsföretagen har incitament till att arbeta kunddrivet för att därmed öka sin konkurrenskraft. Att allmännyttiga bostadsbolag ska drivas utifrån affärsmässiga principer bestäms genom en ny lag från 2011 - Lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. LÄS MER

 3. 3. Handhygien : sjukvårdspersonalens följsamhet och efterlevnad : en systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Karin Dahlén; Anna Nyström; [2006]
  Nyckelord :Följsamhet; handsprit; handtvätt; handhygien; vårdrelaterade infektioner;

  Sammanfattning : Syftet med litteraturstudien var att finna vilka faktorer som påverkar sjukvårdspersonal att inte tvätta sina händer samt vilka åtgärder som kan göras för att basal handhygien lättare skall efterlevas. Studien skulle även beskriva vilka vårdrelaterade infektioner som kan förekomma när handhygien inte utförs adekvat. LÄS MER