Sökning: "Karin Edman"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Karin Edman.

 1. 1. Vad motiverar elever i årskurs 1-3 att läsa skönlitteratur? : En studie om grundlärares och elevers beskrivningar av motivationshöjande aspekter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Karin Edman; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Motivating students to read

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Karin Edman; Isabella Köllner-Allert; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. En naturlig passage över Viskan - Konceptuell design och preliminär dimensionering av en bro över Viskan på väg 27 mellan Viared och Kråkered

  Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för bygg- och miljöteknik

  Författare :Karin Andersson; Rickard Edman; Ida Björhagen; Linnea Persson; Nils Rasmark; [2016]
  Nyckelord :Bågbro; Konceptuell design; Preliminärdimensionering; Viskan; Väg 27;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Lilla Hjärtat går i graven, Pippi lever vidare : En text- och bildanalys av barnlitteratur och en idéanalys av debatter, kring framställningen av etnicitet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Karin Edman; Veronika Johansson; [2013]
  Nyckelord :barnlitteratur; debatt; textanalys; etnicitet;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att analysera två barnbokskaraktärer, Pippi Långstrump och Lilla Hjärtat, deras böcker och den debatt som efterföljt dem. Frågor som ställts är hur etnicitet konstrueras och beskrivs i barnbokslitteraturen. LÄS MER

 5. 5. Personalens förväntningar inför sammanslagning av förlossnings-, BB- och neonatalavdelningen och att samtidigt införa samvård : Kvalitativ studie med fokusgruppsintervjuer

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Vårdvetenskap; Högskolan Dalarna/Vårdvetenskap

  Författare :Sandra Vildelöt; Karin Edman; [2013]
  Nyckelord :Work environment; Expectation; Management; Family-centered care; Teamwork; Arbetsmiljö; Förväntningar; Ledning; Samarbete; Samvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Anknytningen underlättas mellan barn och föräldrar om de kan vara tillsammans redan från förlossningen. Teamarbete förbättrar kvalitén och bidrar till helhetsperspektiv i vården. En god arbetsmiljö och ett gott samarbete mellan personal är viktigt för effektiviteten av samvård. LÄS MER