Sökning: "Karin Emanuelsson"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Karin Emanuelsson.

 1. 1. Formella nätverk som verktyg vid jämställdhetsintegrering : En studie av nyttan med formellt nätverk som verktyg i arbetet med jämställdhetsintegrering i en svensk myndighet

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Karin Emanuelsson; Jennikka Päivinen; [2019]
  Nyckelord :Work environment; discrimination; the discrimination perspective; the armed forces; gender equality; gender mainstreaming; career for women; networks; networks for women; uninterrupted action; harassment; Arbetsmiljö; diskriminering; diskrimineringsperspektivet; Försvarsmakten; jämställdhet; jämställdhetsintegrering; karriär för kvinnor; nätverk; nätverk för kvinnor; ovälkommen handling; trakasseri;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Genom flera studier har det framkommit att ovälkomna handlingar är en utbredd problematik inom den svenska Försvarsmakten. Kvinnorna har fortfarande inte en självklar plats på alla befattningar trots att Försvarsmaktens könsbundna yrkesmonopol slutade år 1989. LÄS MER

 2. 2. An analysis of flow of information at material receiving: with focus on a third party logistics within industry- and construction support

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Malin Corneliusson; Karin Emanuelsson; [2018]
  Nyckelord :Godsmottagning; Information; Logistik; Nulägesanalys; Processkartläggning; Tredjepartslogistik; Verksamhetsanalys;

  Sammanfattning : Allt fler företag väljer att lägga ut sin logistikverksamhet på ett tredjepartlogistikföretag för att möta kundbehovet. Ett av dessa företag är Servistik. Servistik vill utveckla informationshantering för att skapa ytterligare effektivitet. LÄS MER

 3. 3. Hur rekreation kan mätas i Grönytefaktormodellen

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Karin Emanuelsson; [2014]
  Nyckelord :grönytefaktor; rekreation; karaktärer; Miljöbyggprogram SYD; Norra Djurgårdsstadens grönytefaktor; Biotope Area Factor;

  Sammanfattning : Trots att forskning visat att en grön utemiljö spelar en stor roll för människors hälsa och välbefinnande har de gröna ytorna i svenska städer både blivit färre och minskat i storlek under de senaste 30 åren (Boverket, 2007). För att vända denna trend har flera städer börjat arbeta med någon form av grönytefaktormodell. LÄS MER

 4. 4. Fyra lärares motiv och argument för sin undervisning i ordinlärning i svenska som andraspråk

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Niklas Emanuelsson; [2013-06-25]
  Nyckelord :Ordinlärning; vetenskaplig grund; beprövad erfarenhet;

  Sammanfattning : Specialarbete, 15 hpSvenska som andraspråk, fördjupningskurs SIS133Vt 2013Handledare: Karin Sandwall.... LÄS MER

 5. 5. Fysisk klassrumsmiljö : Ur ett lärarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information; Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information

  Författare :Clary Emanuelsson; Karin Frisk; [2008]
  Nyckelord :Classroom environment; Organization; Physical school environment.; Klassrumsmiljö; Organisering; Fysisk skolmiljö.;

  Sammanfattning : Vårt mål med denna studie var att belysa den fysiska klassrumsmiljön och dess inverkan på elevernas lärande ur ett lärarperspektiv. Vi har gjort intervjuer med lärare på olika skolor, både moderna och äldre skolor som är i behov av renovering för att få en bredd och se om lärares tankar och uppfattningar varierar. LÄS MER