Sökning: "Karin Fagerlund"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Karin Fagerlund.

 1. 1. Att främja patientsäkerhet

  Magister-uppsats,

  Författare :Alice Andersson; Karin Fagerlund; [2020-06-25]
  Nyckelord :Operationssjuksköterska; patientsäkerhet; erfarenhet; systematisk litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Background: The operating theatre nurse's work takes place in a high-tech environment,which places demands on both technical and non-technical skills. Seeing and confirming thevulnerable patient in this context can be a challenge, but is necessary to promote well-beingand counteract mental illness. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors upplevelse av en mastektomi vid bröstcancer

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Karin Fagerlund; Anna Pettersson; [2017-07-03]
  Nyckelord :Mastektomi; upplevelse; kvinnor; identitet; självbild; kroppsbild;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år drabbas omkring 9000 kvinnor i Sverige av bröstcancer. Bröstcancerbehandlas vanligen med kirurgi där hela eller delar av bröstet tas bort. Det kirurgiskaingreppet lämnar bestående men för kvinnan i form av en förändrad kropp. LÄS MER

 3. 3. Hårda män och leende kvinnor : en studie om hur dagspress skildrar makthavare

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, medier och it; Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, medier och it

  Författare :Karin Linder; Jenny Ringström Fagerlund; [2012]
  Nyckelord :Makt; stereotyper; genus; män; kvinnor; beslutsfattare; journalistik; dagspress; dagstidning; beslutsmakt; media; press; journalist; jämställdhet;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen har varit att genom ett genusperspektiv undersöka hur dagspress framställer makthavare, det vill säga beslutsfattande kvinnor och män på höga positioner inom näringsliv och politik. Undersökningen har fokuserat på om gestaltningarna sker utifrån könsstereotyper och hur det i sådana fall ser ut. LÄS MER