Sökning: "Karin FernstrÖm"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Karin FernstrÖm.

 1. 1. När det musikaliska och sociala går hand i hand : Gymnasieelevers syn på samspel i ensemble.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Musikhögskolan; Örebro universitet/Musikhögskolan

  Författare :Karin Davidsson; Olle Fernström; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Energikostnader vid uttorkning av byggfukt i betongbjälklag : En beräkningsnyckel för uttorkningsplaner

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Karin Fernström; Viktoria Granath; [2014]
  Nyckelord :drying of construction water; calculation key; concrete; energy consumption; energy; uttorkning; beräkningsnyckel; betong; energiåtgång; energikostnad; tätt hus; byggfukt; NKS; föredöme inom miljöarbete; energiåtgång i byggproduktion;

  Sammanfattning : Fukthantering är idag, trots god kunskap inom ämnet, ett stort problem inom byggproduktion då tunga betongstommar ska torkas ut under pressade tidsplaner. Det finns en uppsjö av beräkningsmetoder och hjälpmedel, exempelvis ByggaF och Torka S. LÄS MER

 3. 3. Miljöredovisning - är den obligatoriska miljöredovisningen använd och användbar?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Karin Fernström; Emma Persson; Jenny Lindahl; [2006]
  Nyckelord :Miljöredovisning; Förvaltningsberättelse; Kreditgivare; Placerare; Försäkringsbolag; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet är att analysera om den obligatoriska miljöinformationen är använd av intressentgrupperna – kreditgivare, placerare och försäkringsbolag, samt att diskutera informationens användbarhet. Vårt metod bygger på en övervägande induktiv ansats eftersom det inte finns någon teori som uttryckligen behandlar vårt problemområde. LÄS MER

 4. 4. Lagen om revisorns anmälningsskyldighet - fungerar lagen i praktiken?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jenny Lindahl; Emma Persson; Cathrine Persson; Karin Fernström; [2005]
  Nyckelord :anmälningsskyldighet; revision; ekobrott; tystnadsplikt; oberoende; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : 1 januari 1999 infördes lagen om revisorns anmälningsskyldighet. Den ålägger revisorn i ett aktiebolag en anmälningsskyldighet om han misstänker att VD eller styrelseledamot gjort sig skyldig till brott inom ramen för bolagets verksamhet. Lagen är mycket omdebatterad och möttes av stor skepsis, främst bland revisorer, vid dess införande. LÄS MER

 5. 5. Anställningsintervjuns betydelse i rekryteringsprocessen

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Pedagogiska institutionen; Örebro universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Karin Fernström Winberg; Lisa Hildingsson; [2005]
  Nyckelord :Labour; organization and personnel management; Personal- och arbetslivsfrågor; Anställningsintervju; Rekrytering; Rekryteringsprocessen; Intervju; Rekryterare;

  Sammanfattning : I arbetslivet blir det mer och mer viktigt att företag och organisationer rekryterar rätt person. Den nyrekryterade måste ha rätt kompetens och samtidigt vara den person som passar in i företagets kultur. I det här arbetet har vi behandlat rekryteringsprocessen med inriktning mot anställningsintervjun. LÄS MER