Sökning: "Karin Frick"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Karin Frick.

 1. 1. Att leva med livmoderhalscancer : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Karin Landberg; Sarah Frick; [2016]
  Nyckelord :KASAM; kvinnlighet; livmoderhalscancer; omvårdnad; sexualitet.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Livmoderhalscancer är den tredje vanligaste gynekologiska cancersjukdomen som drabbar kvinnor i Sverige och årligen rapporteras 500 000 nya fall världen över. En cancerdiagnos och efterföljande behandling påverkar samtliga aspekter av livet. LÄS MER

 2. 2. Jämställdhet ur ett employer brand perspektiv : - Vad efterfrågar framtidens arbetskraft?

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Ekonomihögskolan, EHV; Växjö universitet/Ekonomihögskolan, EHV

  Författare :Erik Frick; Niklas Hallden; [2006]
  Nyckelord :kön; employer branding; lön; jämställdhet; employer brand; marknadsföring; arbetskraft; ;

  Sammanfattning : AbstractEqual opportunities from an employer brand perspective- What does the future manpower inquire?Authors: Erik Frick & Niklas HalldénInstructor: Karin JonnergårdExaminer: Sarah PhilipsonBackgroundWe are living in a society that originates from a patriarchy founded many thousand years ago. This has put women in an inferior position in the labour market. LÄS MER