Sökning: "Karin Friis"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Karin Friis.

 1. 1. Det framgångsrika ledarskapet - Att skapa resilienta restauranger under Covid-19

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Isabella Claesson; Karin Friis; [2021-11-24]
  Nyckelord :Resiliens; Ledarskap; Ledarskap under kris; Ledaregenskaper; Restaurang; Covid-19;

  Sammanfattning : Pandemin Covid-19 har inte lämnat någon oberörd, restaurangbranschen likaså. Sverigeskrögare har under det senaste året bedrivit sina verksamheter under restriktioner och förutsättningar som tidigare hade uppfattats som omöjliga. LÄS MER

 2. 2. Att tala om sex : Sjuksköterskestudenters attityder till samtal kring sexualitet och sexuell hälsa

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Andrea Rindström; Karin Beck-Friis; [2012]
  Nyckelord :Attitudes; Sexuality; Sexual health; Conversation; Nursing students; Attityder; Sexualitet; Sexuell hälsa; Samtal; Sjuksköterskestudenter;

  Sammanfattning : Sexuell hälsa definieras som ett tillstånd av totalt välbefinnande i relation till ens sexualitet. Ett holistiskt vårdperspektiv innefattar alla patientens omvårdnadsbehov och ställer därför krav på sjuksköterskans attityder kring sexualitet. LÄS MER