Sökning: "Karin Hansson"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden Karin Hansson.

 1. 1. När rampljuset slocknat

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Pontus Lägge; Sebastian Chitsaz; Mariane Hansson; [2019-10-21]
  Nyckelord :dubbla karriärer; elitidrottare; fallstudie; karriärövergång ur idrott; parallell övergång; stöd; utmaningar;

  Sammanfattning : Uppsats/Examensarbete: 15 hpProgram/kurs: Sports Coaching IKG243Nivå: GrundnivåTermin/år: VT/2019Handledare: Astrid SchubringExaminator: Karin Grahn.... LÄS MER

 2. 2. Is there a need to stabilize Flexible Working Arrangements? A qualitative case study within the Swedish public sector

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Karin Andreasson; Sara Hansson; [2018-07-03]
  Nyckelord :Flexible Working Arrangements; Boundary Theory; Technology; wedish Public Sector;

  Sammanfattning : MSc in Management.... LÄS MER

 3. 3. Solceller med tillhörande lagringsbatteri i flerbostadshus

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsfysik

  Författare :Frida Hansson; Christian Jedhammar; [2017]
  Nyckelord :Solceller; Batteri; Lagringsbatteri; Primärenergi; Primärenergital; PET; IDA ICE; Energiberäkning; Flerbostadshus; Photovoltaic cells; Battery; Storage Battery; Primary energy; Primary energy number; Energy calculation; Multifamily residential buildings; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Titel: Solceller med tillhörande lagringsbatteri i flerbostadshus – Analys av lönsamhet och möjlighet att uppfylla kommande NNE-krav Författare: Frida Hansson, Christian Bakgrund: Den 1 januari 2021 träder nya, skärpta krav på byggnaders energiprestanda i kraft. Dessa krav kallas nära-nollenergikrav (NNE-krav) eftersom de tillkommer som en åtgärd för att öka antalet nära-nollenergibyggnader i Sverige enligt nya direktiv från Europeiska Unionen. LÄS MER

 4. 4. Att arbeta med matematiksvårigheter i tidiga skolår : Lärares undervisningsmetoder i klassrummet

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktik

  Författare :Karin Hansson; [2016]
  Nyckelord :taluppfattning; matematiksvårigheter; undervisningsmetoder; tidiga skolår;

  Sammanfattning : Matematik beskrivs som ett viktigt ämne och matematiska kunskaper är viktiga inte minst i vardagslivet. Redan vid tidig ålder är det viktigt att barn stimuleras och utvecklar grundläggande kunskaper och flera forskare påtalar vikten av att barn utvecklar en god taluppfattning då den utgör grunden för fortsatt lärande och utveckling i matematik. LÄS MER

 5. 5. Skolkonserter, varför då?

  M1-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Karin Hansson Lasses; [2016]
  Nyckelord :skolkonserter; symfoniorkester; grundskolor; lärare; undervisning;

  Sammanfattning : Det senaste decenniet har barns rätt till kulturella upplevelser i skolan fastslagits i styrdokument för både skola och kulturliv, och Skapande Skola är den senaste stora satsningen på kulturområdet nationellt. Det finns goda förutsättningar för samarbete mellan symfoniorkester och skola. LÄS MER