Sökning: "Karin Henriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden Karin Henriksson.

 1. 1. Att leda på distans. Styrning, övervakning och kontroll under COVID-19 pandemin

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Karin Henriksson; Lina Breiter; [2021-11-24]
  Nyckelord :Distansarbete; övervakning; kontroll; kulturstyrning; kunskapsintensivt arbete;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Att arbeta med utredning och uppföljning av personer med demenssjukdom i primärvården : En kvalitativ intervjustudie av sjuksköterskans upplevelser

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Karin Henriksson; Petter Tängman; [2019]
  Nyckelord :Case management; Dementia; Nurses experience; Primary care; Demens; Primärvård; Sjuksköterskors upplevelser; Utredning och uppföljning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antalet personer med demenssjukdom i Sverige är omkring 130 000– 150 000 och 20 000 - 25 000 personer uppskattas insjukna varje år. Den basala demensutredningen utförs av hälso- och sjukvården, oftast inom primärvården och av en sjuksköterska på uppdrag från läkaren. LÄS MER

 3. 3. Blygrå rapsvivelns (Ceutorhynchus obstrictus) aktivitet i skånska rapsfält : dess påverkan på skador av skidgallmygga (Dasineura brassicae)

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Plant Protection Biology

  Författare :Karin Henriksson; [2019]
  Nyckelord :blygrå rapsvivel; skidgallmygga; höstraps; Ceutorhynchus obstrictus; Dasineura brassicae;

  Sammanfattning : Höstraps är Sveriges mest odlade oljeväxt. Den har odlats som en avbrottsgröda för att förhindra jordburna sjukdomar och för dess oljerika frön, vilka vi använder i framställning av rapsolja och margarin. Idag odlas höstraps även för framställning av biobränsle. LÄS MER

 4. 4. State Responsibility for Acts of Violence Against Women by Private Actors : - An Analysis of the Jurisprudence of the Inter-American System of Human Rights

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Karin Henriksson; [2016]
  Nyckelord :state responsibility; violence against women; private actors; inter-American system of human rights;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Reformbehov i beslagslagstiftningen? - En studie om den tekniska utvecklingens och mobiltelefonins påverkan på beslagslagstiftningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Karin Henriksson; [2014]
  Nyckelord :Straffrätt; beslag; teknisk utveckling; mobiltelefon; elektronisk information; brottsbekämpning; integritet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka beslagslagstiftningen utifrån mobiltelefoni och analysera behovet av att införa lagstiftningsåtgärder för att anpassa lagstiftningen till teknisk utveckling. Undersökningen har gjorts utifrån ett brottsbekämpande perspektiv och ett integritetsperspektiv. LÄS MER