Sökning: "Karin Holmquist"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Karin Holmquist.

 1. 1. Kulturkrockar : Ur ett managementperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Karin Holmquist; Sandra Gustafsson; [2012]
  Nyckelord :Management; Kultur; Krockar; Kulturkrockar; Narrativ; Plottar;

  Sammanfattning : För att skapa ökad förståelse och utveckla positiva och hållbara affärsrelationer diskuterar denna uppsats hur blivande manager bör finna intresse i att lära sig om kultur och kulturers påverkan i organisationer. Uppsatsen utgår ifrån kultur som något som definierar grupper av människor och har vidare delat in detta i organisationskulturer och kultur ur den enskilda individens perspektiv i samspel med varandra. LÄS MER

 2. 2. Rear side airbag of the future : And about its purpose to protect the passenger

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle; Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle

  Författare :Johan Gustavsson; Karin Holmquist; [2011]
  Nyckelord :rear; seat; occupant; passenger; side; impact; vehicle; safety; protection;

  Sammanfattning : This project aims to develop a rear side airbag and to investigate how the passenger in the rear seat is in need of protection in a side impact.It was found from the literature study that the head of children and thorax of adults are the most exposed body regions in side impacts. LÄS MER