Sökning: "Karin Irwe"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Karin Irwe.

 1. 1. Hur upplevs vården av personer med emotionellt instabil personlighetsstörning?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Emelie Harrysson; Karin Irwe; [2020]
  Nyckelord :Emotionellt instabil personlighetsstörning; Patienter; Bemötande; Upplevelser; Sjukvård; Litteraturstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige lider cirka en till två procent av befolkningen av emotionellt instabil personlighetsstörning. Inom den psykiatriska vården är prevalensen mellan 30 och 50 procent. Patientgruppen karaktäriseras av en snabbt skiftande självbild, relationsproblem självskadebeteende, affektlabilitet och nedsatt impulskontroll. LÄS MER

 2. 2. Identitetskonstruktion genom bloggande En kvalitativ analys om varför vi bloggar och vad det har för inverkan på oss som individer

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Karin Irwe; Victoria Larsson; [2010]
  Nyckelord :Bloggar; Webbsidor; Sociala medier; Jaget; Identitet; Identitetsskapande; Social Sciences;

  Sammanfattning : .... LÄS MER