Sökning: "Karin Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 197 uppsatser innehållade orden Karin Johansson.

 1. 1. En undersökning av samverkan inom det svenska Fjällsäkerhetsrådet och dess betydelse för det säkerhetsfrämjande arbetet inom fjällsäkerhet : En undersökning om riskhantering inom äventyrsturism

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Centrum för forskning om samhällsrisker, CSR (från 2020)

  Författare :Karin Johansson; [2022]
  Nyckelord :Mountain safety council; adventure tourism; collaboration; safety promotion work; mountain safety; Fjällsäkerhetsrådet; äventyrsturism; samverkan; säkerhetsfrämjande arbete; fjällsäkerhet;

  Sammanfattning : Äventyrsturism är en form av naturrelaterad turism där aktiviteter med olika grad av risk står i fokus för upplevelsen. Globalt har äventyrsturism kommit att bli en bransch som växer, samtidigt som den utgör en viktig inkomstkälla för många av de samhällen som erbjuder upplevelser inom konceptet. LÄS MER

 2. 2. Skapande ska få vara en stor del av barns sätt att erövra kunskap

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Jessica Johansson; Karin Wångdahl; [2021-04-14]
  Nyckelord :förskola; tillgänglig lärmiljö; estetiska processer; ateljé; Reggio Emilia;

  Sammanfattning : I Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) skrivs det fram att estetiska uttrycksformer både ska vara ett innehåll och metod, samt att utbildningen ska utformas och anpassas för att alla barn ska kunna utvecklas så långt som möjligt. Utifrån våra blivande roller som specialpedagoger väcktes frågan kring hur tillgänglig ateljén som lärmiljö är för barn i förskolan. LÄS MER

 3. 3. Speciallärarens yrkesroll på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Anna-Karin Johansson; Tina Åkegård; [2021]
  Nyckelord :examensordningen; gymnasieskolan; professionsteori; speciallärarens yrkesroll; syn på skolsvårigheter;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att öka kunskapen om vilka förväntningar rektorer och ämneslärare i svenska respektive matematik har på speciallärarens arbetsuppgifter och yrkesroll. Studien kan bidra till att fylla en kunskapslucka genom att den utfördes bland rektorer och ämneslärare verksamma på gymnasiet samt att studien särskilde förväntningar på speciallärare i inriktningarna språk-, skriv- och läsutveckling respektive matematikutveckling. LÄS MER

 4. 4. Kan vi få vara med? : En kvalitativ observationsstudie om de yngsta barnens inflytande undersamlingen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Lina Johansson; Anna - Karin Hoffman; [2021]
  Nyckelord :Förskola; samling; inflytande; toddlare;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka toddlares möjligheter till inflytande under samlingen. Genom en kvalitativ forskningsansats och observationer har toddlares perspektiv försökts att tolkas och synliggöras. Åtta icke deltagande observationer har genomförts vid en småbarnsavdelning på en förskola i mellersta Sverige. LÄS MER

 5. 5. Biometriska uppgifter inom dataskyddslagstiftningen : Otydlig begreppsinnebörd riskerar rättssäkerheten

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Karin Johansson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER