Sökning: "Karin JonASSON"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Karin JonASSON.

 1. 1. Pedagogers styrning i den fria leken i förskolan : - En kvalitativ studie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Linda Jonasson; Anna-Karin Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Deltagande; fri lek; förskola; pedagoger;

  Sammanfattning : Detta examensarbete handlar om fyra pedagogers styrning i den fria leken i förskolan. Det är en kvalitativ studie med inspiration av hermeneutisk ansats, i studien använde vi oss av semistrukturerade intervjuer och ostrukturerade observationer med två förskollärare och två barnskötare från två olika förskolor i samma kommun i vårt närområde. LÄS MER

 2. 2. Man lever så mycket man hinner : en studie om att leva med hemodialys

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Karin Jonasson; [2015]
  Nyckelord :hemodialys; livsförändringar; njursvikt; transition;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år insjuknar flera hundra patienter i njursvikt i Sverige och i början av 2011 var det cirka 3000 patienten i hemodialys. Tidigare forskning visar att dialysen påverkar patienten på många olika sätt bland annat genom kroppsliga besvär så som trötthet och nutritionsbesvär som leder till begränsningar, det har framkommit att det är viktigt att patienten får känna sig delaktig och har en kunskap om sin sjukdom. LÄS MER

 3. 3. Kultkontinuitet vid offerkällor : Sånga källa i Ångermanland

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap

  Författare :Anna-Karin Jonasson; [2011]
  Nyckelord :kultkontinuitet; kultplatskontinuitet; förkristen religion; källkult; offerkälla; Sånga;

  Sammanfattning : Kultkontinuitet är ett omdiskuterat begrepp inom religionshistorisk forskning. Vid övergången från en religion till en annan kan olika typer av beständighet ibland urskiljas, exempelvis när det gäller val av kultplats samt handlingar vid denna plats. LÄS MER

 4. 4. Green Cargo : En fallstudie hur Green Cargo kan bli mer attraktiv i Örnsköldsvik

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet (USBE);

  Författare :Karin Jansson; Jenny Jonasson; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Aktivitet som sjukdomsmarkör på kalvar i gruppsystem

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Karin Jonasson; [2009]
  Nyckelord :aktivitet; kalvar; pedometer; hälsa; system; sjukdom;

  Sammanfattning : Since long, Sweden has had exceptionally low calf mortality compared to most other countries. The tradition has been to keep calves in individual pens. With increasing number of cows per herd there is now a larger interest in more efficient and economical group systems for housing calves. LÄS MER