Sökning: "Karin Josefsson"

Visar resultat 11 - 12 av 12 uppsatser innehållade orden Karin Josefsson.

 1. 11. Revisorns granskning av internkontrollrapporten - en studie över en oklar rekommendation och bildande av praxis i samband med Svensk kod för bolagsstyrning

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Karin Josefsson; Jenny Andersson; [2006]
  Nyckelord :Business studies;

  Sammanfattning : Problembakgrund: Svensk kod för bolagsstyrning (nedan benämnd som Koden)trädde i kraft den 1 juli 2005. Den innebär förändringar inom bland annat internkontroll och revisorns uppgifter i samband med intern kontroll. LÄS MER

 2. 12. Att träna på arbetstid : upplevda hinder och underlättande faktorer. En studie av Försvarsanställdas träningsmotivation.

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :A. Karin Josefsson; [2005]
  Nyckelord :Barriärer; FM Fysiska standard; hinder; kön; motion; motivation; ålder;

  Sammanfattning : Syftet var bland annat att undersöka om försvarsanställda tränar enligt FMFysS på arbetstid, vilka hinder de upplever till träning och hur de övervinner dessa hinder. Bakgrundsvariablerna var kön, anställningsform, ålder samt huruvida träning enligt grundkraven genomförs på arbetstid. LÄS MER