Sökning: "Karin Josefsson"

Visar resultat 6 - 10 av 12 uppsatser innehållade orden Karin Josefsson.

 1. 6. Stadsplanera för ett hållbart resande : en studie om buss- och bilresor baserad på resvanor i Lund och Helsingborg

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Stina Janzon; Anna-Karin Josefsson; [2010]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 7. Individers vilja att motionera och hinder på vägen - Män och kvinnors motionsvanor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Anna Karin Josefsson; [2008]
  Nyckelord :barriärer; motivation; motion;

  Sammanfattning : Syftet var att undersöka individers motivation till och upplevelse av motion, vad som leder tillavbrott i ett motionsprogram, upplevda hinder till motion, vilka strategier de somupprätthåller sina motionsvanor använder för att överkomma dessa hinder samt om deanvänder målsättningar för sitt motionerande. Bakgrundsvariablerna var kön, ålder,erfarenhet, träningsfrekvens och barndomshistorik. LÄS MER

 3. 8. Redovisning i biståndsorganisationer

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lisa Bengtsson; Karin Josefsson; Frida Lindqvist; [2007-01-25]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Årligen skänker svenskarna miljardbelopp till olikabiståndsorganisationer. För dessa organisationer är det därför av stor vikt att i sin redovisningtydliggöra förbrukning och förvaltning av de insamlade medlen. LÄS MER

 4. 9. Varför I Ur och Skur-förskola? : En kvalitativ studie om nio föräldrars aktiva val av förskola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier; Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Karin Josefsson; Sofia Nordlund; [2007]
  Nyckelord :Föräldrars val; förskola; I Ur och Skur; pedagogisk inriktning;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att kartlägga orsaker till vad som ligger till grund för föräldrars aktiva val av förskola. Under litteraturgenomgången lyfter vi fram två teorier angående individens val följt av tidigare forskning och studier inom ämnet. LÄS MER

 5. 10. Effekter av instruktion på transversus abdominis vid stabiliseringövningar

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Karin Josefsson; [2007]
  Nyckelord :transversus abdominis; EMG; fine-wire; exercises; instructions; stabilization; trunk stability; abdominal hollowing;

  Sammanfattning : Aim The aim of this study was to evaluate the activity recorded with electromyography (EMG) fine-wire electrodes, in transversus abdominis (TrA) and rectus abdominis (RA) while performing various stabilization exercises, and to investigate how the level of activation was affected by specific instructions Method Ten physically active women (27.1 ± 5. LÄS MER