Sökning: "Karin Just"

Visar resultat 1 - 5 av 137 uppsatser innehållade orden Karin Just.

 1. 1. Delat ledarskap som kompetensutvecklande

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Karin Laurin; [2020]
  Nyckelord :Delat ledarskap; kompetensutveckling; pedagogik; praxisgemenskaper; sociala lärandeteorier.;

  Sammanfattning : Kraven på människors såväl yrkesmässiga som sociala kompetenser blir allt högre i syfte att skapa konkurrenskraftiga organisationer och verksamheter. En av de många uppgifter som axlas av svenska arbetsgivare är just att skapa och organisera förutsättningar för lärande och kompetensutveckling. LÄS MER

 2. 2. Vattendans : en studie av interaktion vid bassängträning för personer med flerfunktionsnedsättning

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper; Linköpings universitet/Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper

  Författare :Jessica Bui; Karin Ridder; [2020]
  Nyckelord :Multiple disabilities; multimodal interaction analysis; non-verbal communication; waterdance; meaning making; meaningful activities for people with multiple disabilities; intervention; Flerfunktionsnedsättning; multimodal interaktionsanalys; icke-verbal kommunikation; vattendans; meningsskapande; meningsfulla aktiviteter för personer med funktionsnedsättning; intervention;

  Sammanfattning : Syfte Studiens syfte är att undersöka hur samspel och kommunikation med personer med flerfunktionsnedsättning, deras assistenter och vattendansledare under vattendans kan analyseras med multimodal interaktionsanalys, för att genom tolkning av kommunikativa uttryck identifiera upplevelse av interventionen. Ytterligare ett syfte med studien är att identifiera vilka styrkor och svagheter analysmetoden har vid studier av interaktion mellan personer med flerfunktionsnedsättning och deras assistenter. LÄS MER

 3. 3. Automatisk överföring av analog data från pappersenkäter till digital databas på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

  Kandidat-uppsats, KTH/Medicinteknik och hälsosystem; KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Karin Schaedel; Tommy Söderberg; [2020]
  Nyckelord :OMR; OCR; MATLAB; imregister; image adjustment; OMR; OCR; MATLAB; imregister; bildjustering;

  Sammanfattning : På Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge har en stor mängd knäprotesoperationsenkäter staplats på hög under två år. Svaren från dessa ska konverteras till digitalt format så dessa kan lagras i databasen REDCap för att kunna utföra kvalitetskontroll och prospektiv uppföljning i flera år. LÄS MER

 4. 4. En pandemi, leder till en ökad styrning av teknologi - En kvalitativ fallstudie om gymnasielärares upplevelse av skiftet till distansundervisning under Corona-krisen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Karin Ericsson; Albin Waldeck; Olle Stenbäck; [2020]
  Nyckelord :Organisational control; technological control; online education; high school teachers; control in school; Business and Economics;

  Sammanfattning : Abstract Title: A pandemic leads to increased technological control Seminardate: 2020-06-03 Authors: Karin Ericsson, Olle Stenbäck and Albin Waldeck Advisor/s: Jens Rennstam Course: FEKH49, Business Administration: Bachelor Degree Project in Organization Undergraduate level, 15 University Credits Points Key words: Organisational control, technological control, online education, high school teachers, control in school Purpose: The purpose of our study is with the use of a control perspective, try to understand the meaning of technology in school during a sudden shift towards online education, as result of the Corona pandemic. We intend to achieve this by examining how teachers experience and are affected by an imposed technological control. LÄS MER

 5. 5. Membership heterogeneity and the cooperative`s choice of strategy : the case of Sweden’s smallest dairy cooperative

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Rebecka Lööf; Karin Sigurd; [2020]
  Nyckelord :collective decision making; cooperatives; heterogeneity; individual decision making; strategy;

  Sammanfattning : Because of structural changes in the agri-food sector, the degree of heterogeneity within cooperative memberships is increasing. Heterogeneity concerns differences within a group of people, for example, as concerns age, educational level and production volume within a cooperative membership. LÄS MER