Sökning: "Karin Karlström"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Karin Karlström.

 1. 1. Kvinnors negativa upplevelser av bemötande på BB

  Magister-uppsats,

  Författare :Karin Annerljung; Anna Karlström; [2013-02-13]
  Nyckelord :BB-vård; bemötande; stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Målsättningen med vård efter förlossningen (BB-vård) är att den nyblivna familjen ska få råd, stöd och medicinsk omvårdnad utifrån sina behov. Vårdrelationen kan vara stödjande när kompetens och visad omtanke skapar tillit mellan vårdare och patient. LÄS MER

 2. 2. Utnyttjande av lågtempererad spillvärme - Förstudie om uppvärmning av bostäder genom tillvaratagande av restvärme från en livsmedelsbutik

  Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för energi och miljö

  Författare :Karin Agestam; Emma Karlström Thylander; [2009]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Frågor kring miljön är idag högst aktuella speciellt diskuteras alternativa energisystem. Olikabegränsade energiresurser debatteras samtidigt som en stor del av energin går till spill i formav bland annat värme.På flera sätt utvärderas olika alternativ för effektivisering och förnyelse av system föruppvärmning. LÄS MER

 3. 3. IAS/IFRS 2005-En uppföljande studie

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Josef Karlström; Karin Sjögren; [2006]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Från och med årsskiftet 2004/2005 ska alla noterade koncerner inom EU redovisa enligt IAS/IFRS 2005. Regeringen gjorde i IAS-förordningen bedömningen att övergången till IAS/IFRS underlättar jämförbarheten mellan svenska och utländska företag och innebär att det blir lättare för svenska företag att etablera sig utomlands. LÄS MER