Sökning: "Karin Liedberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Karin Liedberg.

  1. 1. Handledningens effekter : pedagogers reflektioner på grupphandledning

    M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI; Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

    Författare :Karin Liedberg; Agneta Tyrberg; [2011]
    Nyckelord :Handledning; grupphandledning; problemlösning; handledningseffekter; må bra-känsla;

    Sammanfattning : I denna rapport undersöks på vilka sätt grupphandledning kan vara utvecklande för den enskilde pedagogen och vilka effekter grupphandledningstillfällena har givit dem. Vi har även undersökt vad det är i grupphandledning som ger dessa effekter. Kvalitativa intervjuer ligger till grund för vår undersökning. LÄS MER