Sökning: "Karin Lind"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden Karin Lind.

 1. 1. Motiverande samtal vid depression och ångest hos vuxna : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Karin von Essen; Jeanette Lind; [2021]
  Nyckelord :Anxiety; Depression; Motivational Interviewing; Nursing; Patient-Centered Care; Depression; Motiverande Samtal MI ; Omvårdnadsperspektiv; Personcentrerad vård; Ångest;

  Sammanfattning : Bakgrund: Allt fler människor upplever ett försämrat psykiskt välmående och drabbas av psykisk ohälsa. I Sverige står psykisk ohälsa bakom den största anledningen till långtidssjukskrivningar. LÄS MER

 2. 2. Gymnasieelevers digitala kompetens : – En kvantitativ studie om hur elever upplever sin digitala kompetens och hur den ser ut i relation med Skolverkets fyra aspekter om digital kompetens

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för tema; Linköpings universitet/Institutionen för tema

  Författare :Karin Lind; Ebba Arkstål; [2020]
  Nyckelord :Elevers digitala kompetens; digital kompetens; digitala läromedel; pedagogik; Skolverket; könsskillnad; pojkar; flickor;

  Sammanfattning : Denna studie har som syfte att undersöka och belysa gymnasieelevers uppfattning kring sin digitala kompetens. Vidare jämförs elevers digitala kompetens med Skolverkets fyra aspekter om digital kompetens och eventuella skillnader och likheter mellan flickor och pojkar. LÄS MER

 3. 3. Skolsköterskors upplevelse av hälsosamtalet - en komplex uppgift

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Karin Gryth; Caroline Lind; [2020]
  Nyckelord :Documentation; health dialogues; health promotion; pupils; school nurse; Dokumentation; elever; hälsofrämjande arbete; hälsosamtal; skolsköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: I skolsköterskors uppdrag ingår att stödja eleverna genom hälsofrämjande arbete och ge dem förutsättningar till god hälsa. Genom hälsosamtal kan skolsköterskor få en överblick över elevens hälsa och dennes livsvärld. Hälsosamtalet innefattar även dokumentation av samtalet. LÄS MER

 4. 4. Varumärkessamarbeten, ett stöd eller del i en långsam död? : En kvantitativ studie av mer och mindre modemedvetna konsumenters upplevelser av H&M:s partnervarumärke samt framgångsfaktorer för lyckade samarbeten.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Matilda Lind; Karin Lönnberg; Emma Peres; [2020]
  Nyckelord :Co-branding; fast-fashion; luxury brands; H M; Co-branding; fast-fashion; lyxvarumärke; H M;

  Sammanfattning : Varumärket har sedan många år tillbaka utgjort en viktig strategisk resurs för många företag. I dagens samhälle råder en tuff modemarknad med många aktörer som slåss om kundens intresse. Det är därför viktigt att företagen sticker ut ur mängden och differentierar sig. LÄS MER

 5. 5. ”En kvinnas röst, har den betydelse?” : Signal-Brus-forhallande och psykometriska egenskaper for tal-ibrusmatning med en kvinnorost. - En experimentell studie

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Karin Colliander; Josefin Lind; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER