Sökning: "Karin Lindau"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Karin Lindau.

 1. 1. “På min avdelning är det ingen som bestämmer mer än någon annan” : En studie om ledarskap och positioneringar i förskolans arbetslag

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Annamaria Olsson Lindau; Erhardsson Karin; [2019]
  Nyckelord :Förskoledidaktik; ledarskap; feministisk poststrukturalism; diskursanalys; diskurs; språk; subjektivitet; positionering; ansvar; förskollärare; barnskötare; distribuerat ledarskap; normativ styrning.;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa intervjustudie syftar till att beskriva och analysera hur ledarskap inom förskolans arbetslag konstrueras genom diskurser, men även diskutera positioneringar och ledarskap som möjliggörs och omöjliggörs för arbetslagets pedagoger. Med feministisk poststrukturalism som ett teoretiskt ramverk och med fokus på begreppen diskurs, språk, subjektivitet och positionering genomför vi en diskursanalys. LÄS MER

 2. 2. ”Planer är inget; planering är allt”

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Ann Axelsson; Malin Lindau; Karin Lindgren; [2010]
  Nyckelord :Risk management; crisis management; crisis; crisis preparation; crisis planning; Riskhantering; krishantering; kris; krisförberedelser; krisplanering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Idag handlar det inte ”om” en kris ska drabba ett företag utan ”när” den drabbar ett företag. Kriser i dagens samhälle sker på en mängd olika nivåer och kan uppstå ur en mängd olika situationer, ur inre och yttre hot samt vara av materiell eller immateriell art. LÄS MER

 3. 3. DIMINISHING VALUE DESTRUCTION IN THEM&A PROCESS:The role of pre-M&A business relationships in the biotechnologyindustry

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate Business School

  Författare :Karin Persson; Olivia Lindau-Jonsson; [2004]
  Nyckelord :Mergers and acquisitions; process view; value destruction; business networks; business relationships; pre-M A relationships; social relations; social capital.; Business studies;

  Sammanfattning : Mergers and acquisitions (M&As) are popular means to potentially and immediately increase profitability of the firm today. Interestingly, the popularityof M&As does not seem to be affected by the fact that a surprisingly large part of the synergies expected from M&As are never fulfilled. LÄS MER