Sökning: "Karin Lindeberg"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Karin Lindeberg.

 1. 1. Miljömässigt hållbara material för bostadshus - En miljösystemanalys med livscykelperspektiv för material till BoKloks bostäder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Ekosystemteknik (CI); Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Författare :Karolina Koch; Karin Lindeberg; [2016]
  Nyckelord :Livscykelanalys; miljöpåverkan; byggnadsmaterial; isolering; fasad; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Efterfrågan på nyproducerade bostäder är stor i Sverige och bygg- och fastighetssektorn står för en betydande del av samhällets miljöpåverkan. För att minska sektorns miljöpåverkan läggs idag allt större fokus vid att välja byggnadsmaterial med omsorg. LÄS MER

 2. 2. Läxor - i vilket syfte

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Camilla Gullander; Karin Lindeberg; [2010]
  Nyckelord :läxor; lärare; sociokulturella förutsättningar; läxpolicy;

  Sammanfattning : Gullander, Camilla & Lindeberg, Karin (2010). Läxor – i vilket syfte? En studie om lärares syn på läxor i en mångkulturell skola. Malmö: Lärarutbildningen, Malmö Högskola. Vårt syfte med denna undersökning har varit att förklara hur lärare tänker kring fenomenet läxor. LÄS MER

 3. 3. Läxor - i vilket syfte?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Camilla Gullander; Karin Lindeberg; [2010]
  Nyckelord :läxor; lärare; sociokulturella förutsättningar; läxpolicy;

  Sammanfattning : Vårt syfte med denna undersökning har varit att förklara hur lärare tänker kring fenomenet läxor. Av vilka skäl ger lärare läxor? På vilket sätt tar lärare hänsyn till elevers olika förutsättningar? Finns det någon läxpolicy som lärare arbetar utifrån? Detta är våra tre huvudfrågeställningar som genomsyrar hela vårt examensarbete. LÄS MER