Sökning: "Karin Lundell"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Karin Lundell.

 1. 1. UPPLEVELSE AV FYSISK AKTIVITET FÖR PERSONER MED KRONISKT OBSTRUKTIV LUNGSJUKDOM (KOL) EFTER FYSI0TERAPEUTISKA INSATSER I PRIMÄRVÅRDEN

  Master-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

  Författare :Karin Lundell; [2019]
  Nyckelord :Aktiv med KOL; fysioterapi; fysisk aktivitet; lungrehabilitering; patientutbildning; träning;

  Sammanfattning : Sammanfattning:Introduktion: Lungrehabilitering är en evidensbaserad rekommenderad del av omhändertagandet av personer med kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). Fysioterapeutiska interventioner vid lungrehabilitering kan vara patientutbildning och träning, vilka har visat på positiva effekter. LÄS MER

 2. 2. A study in web development : An onlinewatch store as a web application

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Programvara och systemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Programvara och systemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Programvara och systemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Programvara och systemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Programvara och systemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Programvara och systemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Programvara och systemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Programvara och systemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Programvara och systemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Gustav Bergström; Elsa Duberg; Karin Holmén; Tobias Lundell; Robert Lönnberg; Marcus Mandelius; Christian Olsson; Björn Ström; Oscar Äng; [2015]
  Nyckelord :Single page application; E-butik; visuell; trovärdighet; webbapplikation; egendesign;

  Sammanfattning : This is a report on the development and implementation of the web shop “Urballa Ur”, a web application developed by nine students at Linköping university. The report illustrates the methodology and process with intention to answer the question “How can an online watch store be implemented to increase sales?”. LÄS MER

 3. 3. Med en stöttande hand genom studierna

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Karin Lundell; [2015]
  Nyckelord :Genomströmning; processvägledning; inkludering; bemötande; förhållningssätt;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur studievägledningen på institutioner och fakulteter på en högskola och ett universitet kan bidra till studentgenomströmning, med fokus på studenter från studieovana hem eller annan etnisk bakgrund. Utifrån mina frågeställningar har jag undersökt utmaningar och problematiker som studievägledare möter i studievägledande samtal, hur vägledarna arbetar med dessa utmaningar och problematiker samt hur deras arbete kan bidra till studentgenomströmning. LÄS MER

 4. 4. Jag tvättar bordet!

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Karin Lundell; [2013-08-20]
  Nyckelord :barn; delaktighet; förskola; måltid; FAMM;

  Sammanfattning : I förskolan har måltiden traditionellt beskrivits som omsorg, men innebär idag en koppling mellan omsorg och den lärprocess som genomsyrar aktiviteterna i förskolan. I läroplanen nämns barns delaktighet som ett viktigt begrepp när det gäller utveckling, då det är en förutsättning för barns inflytande, både i förskolan och i samhället. LÄS MER

 5. 5. När hjärtat brister - Individers upplevelser efter akut hjärtsjukdom - en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ulla Karin Lundell; Hanna Sundin; [2011-02-01]
  Nyckelord :Hjärtsjukdom; upplevelse; Takotsubo; livskris;

  Sammanfattning : Inledning: Takotsubo som också kallas brustet hjärta är en relativt ny diagnos. Det är en form av svår hjärtsvikt som kan drabba personer som blivit utsatta för svår stress. Insjuknandet kommer plötsligt och symtomen liknar hjärtinfarkt. Prognosen och överlevnaden är god. LÄS MER