Sökning: "Karin Malmström"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Karin Malmström.

 1. 1. Nyblivna föräldrars erfarenhet av att delta i studentledd föräldragrupp under graviditet : en utvärdering

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Maria Oscarsson; Karin Malmström; [2017]
  Nyckelord :parenthood education class; support in parenthood; midwifery-student; empowerment; föräldragrupp; stöd i föräldraskapet; barnmorskestudent; empowerment;

  Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund: Att bli förälder är en omvälvande händelse. Stöd i föräldraskapet såväl individuellt som i grupp ska erbjudas till alla blivande föräldrar. LÄS MER

 2. 2. Barns upplevelser av delaktighet och beslutsfattande under sin sjukhusvistelse : En kvalitativ intervjustudie med barn mellan 10-15 år

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Maria Malmström; Karin Ekström; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Sekretmetoden - en metod för familjeplanering?

  Magister-uppsats,

  Författare :Karin Aronsson; Cecilia Malmström; [2012-02-17]
  Nyckelord :sekretmetoden; familjeplanering; preventivmetoder;

  Sammanfattning : Studien utfördes som en magisteruppsats och undersökte sekretmetoden/Billingsmetoden, kopplad till barnmorskors arbete med familjeplanering. Sekretmetoden är en familjeplaneringsmetod som verkar i preventivt syfte och vid önskemål om graviditet. LÄS MER

 4. 4. Arvsrätt - en rättvis fördelning eller ett förlegat tankesätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Karin Malmström; [2005]
  Nyckelord :Familjerätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Historiskt har det varit blodsbandet tillsammans med den genom äktenskapet grundlagda familjegemenskapen som avgjorde om en arvinge var berättigad till arv. Arvsrätten för den efterlevande maken har emellertid trots tillhörande av familjen varit begränsad. LÄS MER

 5. 5. Fallet Norrtimmer : En organisations mediehantering vid kris

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Karin Malmström; Camilla Nilsson; [2005]
  Nyckelord :massmediekontakter; företagskriser; krishantering; Press and communication sciences; Journalistik; media; kommunikation; Social Sciences;

  Sammanfattning : Problem: Mediestrategier ingår som en del av en organisations kriskommunikation och massmedier spelar en viktig roll för organisationer både i tider vid kris och i tider utan kris. Norrtimmer är ett företag som under 90-talet gick igenom en stor kris. Företaget saknade vid detta tillfälle mediestrategier. LÄS MER