Sökning: "Karin Martinsson"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Karin Martinsson.

 1. 1. Utformning av cirkulära affärsmodeller i startups - En explorativ undersökning utifrån två perspektiv och det nystartade företaget Kitchenware by Tareq Taylor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sara Rönnerman; Karin Martinsson; [2020-07-01]
  Nyckelord :Startups; Cirkulära affärsmodeller; Konsumenter; Faktorer;

  Sammanfattning : Ohållbar konsumtion och produktion påverkar såväl dagens som framtida generationer då vi idagsläget brukar mer resurser än vad som är långsiktigt hållbart enligt de planetära gränserna.För att komplettera tidigare forskning som pekar på en alltför långsam omställning till en mercirkulär ekonomi, behövs ytterligare studier som granskar nästa generations företag somgrundar sina affärsidéer på cirkulära koncept. LÄS MER

 2. 2. Barn som till synes klarar allt : En kvalitativ studie om barn som växt upp med missbrukande föräldrar men i vuxen ålder lyckats ta sig vidare i livet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Emelie Martinsson; Karin Ahlberg; [2020]
  Nyckelord :children; parents; addiction; autobiographical books; social heritage; attachment; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine children who grew up with one or two parents who had addiction problems during their childhood. This study was done to get an understanding of what children of addiction did to move on in life with different approaches, strategies, roles and what kind of team they used. LÄS MER

 3. 3. Att beskriva hur personer med inflammatorisk tarmsjukdom upplever sin livssituation : En deskriptiv litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Anna-Karin Martinsson; Louice Slaviero; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Den riskfyllda transporten – Intensivvårdssjuksköterskans erfarenheter och reflektioner

  Magister-uppsats,

  Författare :Maria Jakobsson; Karin Martinsson; [2013-06-27]
  Nyckelord :Intrahospital transport; Transport of patients; Patient safety; Intensive care; Nursing;

  Sammanfattning : Bakgrund: En intrahospital transport (IHT) är en förlängning av patientens fortsatta vård och därför en naturlig del av intensivvårdssjuksköterskans uppgifter, en uppgift som är förknippad med höga risker för patienten. Syftet: Att belysa intensivvårdssjuksköterskans erfarenheter av oförutsedda händelser i samband med IHT samt deras reflektioner på patientsäkerheten vid IHT. LÄS MER

 5. 5. Impact of extreme sea levels and waves in the bay of Lundåkra - present situation and future scenarios

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Teknisk vattenresurslära

  Författare :Sandra Ottosson; Karin Vendt; [2013]
  Nyckelord :bottom profiles; climate change; sea levels; flooding; erosion; wave runup; Bay of Lundåkra; Natura 2000; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This report is a study of the impacts of extreme sea levels and waves on the coastal area of the bay of Lundåkra. The bay is characterized by shallow sea bottoms and a flat topography, particularly in the north. Analyses have been based on historical data. LÄS MER