Sökning: "Karin Nielsen"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Karin Nielsen.

 1. 1. Livet efter en brännskada

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Tamcin Luthman; Karin Nielsen; [2018]
  Nyckelord :Burns; caring; experience; pain; scar; Brännskada; omvårdnad; smärta; upplevelser; ärr;

  Sammanfattning : Brännskador kan innebära ett trauma som kan leda till bestående ärrbildning och stor påverkan på den drabbade personens liv. Den fysiska läkningsprocessen pågår parallellt med bearbetning av traumat och anpassning till livet. LÄS MER

 2. 2. Macroeconomic Determinants of European FDI Outflows - An Empirical Approach

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Karin Hällås; Charlotte Nielsen; [2015-09-17]
  Nyckelord :FDI; foreign direct investment outflow; income; technology; current account balance; openness of economy; exchange rate; internalisation theory; OLI; Europe;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to investigate the effect of country specific characteristics on foreign direct investment (FDI) outflows of ten European countries. The macroeconomic determinants included in the study are income, technology, the current account balance, openness of economy and exchange rate. LÄS MER

 3. 3. Rekryteringsförberedelser : Vad ses som attraktivt vid mötet med en potentiell arbetsgivare?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan, SJÖ; Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan, SJÖ; Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan, SJÖ; Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan, SJÖ; Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan, SJÖ; Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan, SJÖ

  Författare :Karin Landin; Anders Karlsson; Erik Westerbom; Erik Orefjärd; Jonas Tilly; Robert Nielsen; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Career Event är en årlig rekryteringsmässa vid KMA. Under mässan möter studenterna potentiella arbetsgivare inom sjöfarts- och driftsnäringen. LÄS MER

 4. 4. Barn, familj och klass : en jämförande studie av läseböcker i svenskämnet för årskurs 3, från 1950 till 2009

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Karin Andreasson Nielsen; [2011]
  Nyckelord :Reading-books; children; family; class; qualitative text analysis; reality perspective; Läseböcker; barn; familj; klass; kvalitativ textanalys; verklighetsperspektiv;

  Sammanfattning : In primary school reading-books in Swedish language is something that students come across early in school and have done ever since the 1800s. After World War II there have been major changes in society. 1962 there was a school reform where the school turned into a nine-year system of compulsory education. LÄS MER

 5. 5. How do negatively valenced pictures influenxe the episodic memory?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Karin Momme Nielsen; [2004]
  Nyckelord :Psychology; Psykologi; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine the influence of emotionally negative valenced pictures on the memory process. Appraisal theory of emotions was included as a framework for the understanding of how the emotional process functions with supplementation from evolutionary theory in order to develop the view. LÄS MER